Tilastokeskuksen mukaan suhteelliset tuloerot kasvoivat selvästi edellisvuodesta vuonna 2007. Väestön suurituloisimman kymmenyksen tulot kasvoivat 7,5 prosenttia, kun taas pienituloisimman kymmenesosan vain 1,6 prosenttia.

Pienituloisin kymmenesosa sai kokonaistuloista 3,6 prosenttia vuonna 2007. Suurituloisimman kymmenesosan tulo-osuus oli 24,7 prosenttia. Vuotta aikaisemmin osuudet olivat 3,7 ja 23,9 prosenttia.

Asuntokuntien keskimääräiset reaalitulot kasvoivat 4 prosenttia vuonna 2007 edellisvuoteen nähden. Keskivertoasuntokuntien tuloja paremmin kuvaavan mediaanitulon mukaan tulojen reaalikasvu oli 3,2 prosenttia.

Alueellisesti tarkasteltuna paras tulokehitys oli Länsi-Saimaan seutukunnassa, jossa asuntokuntien mediaanitulo kasvoi reaalisesti 5,5 prosenttia vuonna 2007. Vähiten tulot kasvoivat Kemi-Tornion, Pieksämäen ja Torniolaakson seutukunnissa, joissa asuntokuntien mediaanitulo oli vuonna 2007 reaalisesti 2 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin.