Koronapandemia on romahduttanut kuljetuspalveluiden kysynnän. Joukkoliikenteen ja taksiliikenteen matkustajamääristä on hävinnyt kuukaudessa 50–90 prosenttia. Yritysten kassat hupenevat.

HSL menettää lipputuloina noin 20 miljoonaa euroa kuukaudessa. Tämän vuoden budjettialijäämäksi onkin tulossa 100–250 miljoonaa euroa. VR tekee tappiota useita miljoonia euroja viikossa, koska sen matkustajaliikenteen asiakkaista on hävinnyt 90 prosenttia.

Taksi- ja linja-autoyrittäjiltä on hävinnyt valtaosa liikevaihdosta. Koulukyytien ja tilausajojen kysyntä on tyrehtynyt.

Kuljetuspalveluyritykset eivät toistaiseksi ole saaneet alalle kohdennettua valtion tukea. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) toteaa, että hallituksen linjana on ollut yritysten yleinen tukeminen ja rahoituksen varmistaminen.

Ravitsemusala on poikkeus, koska sen toiminta keskeytettiin valmiuslain nojalla. Eduskunta myös edellytti ravintola-alalle kohdennettua tukea, jota nyt valmistellaan.

"Ongelma kuitenkin on, että henkilöliikenne on menettänyt jopa enemmän liikevaihtoa kuin ravitsemusala", Harakka toteaa sähköpostitse.

Hänen mielestään on "todella viheliäistä", että Business Finlandin kehittämistukea ei voitu soveltaa luvatuilla joustoilla. Harakka kertoo välittäneensä jo kriisin varhaisessa vaiheessa työ- ja elinkeinoministeriön tietoon palautteen taksiyrittäjältä, joka ei saanut tukea.

Taksiyrittäjä oli kysynyt, olisiko hänen pitänyt "kehittää" toimintaansa asentamalla karaokelaitteet.

Ely-keskukset ovat Harakan mukaan tukeneet pienehköillä summilla joitain satoja taksiyrittäjiä. Henkilöyrittäjät ovat voineet käyttää kuntien tukea sekä oikeutta työttömyysturvaan.

"Yksi peruste koulujen avaamiseen on sekin, että taksiyrittäjät pääsevät taas ajamaan koulukyytejä."

Harakan mielestä Vesa Vihriälän johtaman työryhmän suunnittelemaa yleistä kannattavuustukea tarvittaisiin jo nyt kipeästi. Se vastaisi erityisesti linja-autoalan vaikeuksiin. Nyt tarjolla ovat TEM:n yleiset yritystuet.

Varustamoyhtiö Viking Line ilmoitti osavuosikatsauksessaan, että viranomaisten 16. maaliskuuta tekemä päätös sulkea maan rajat ja rajoittaa matkustajaliikennettä on johtanut yhtiön matkustajakohtaisten tuottojen loppumiseen lähes kokonaan.

Viking Line on huolissaan likviditeetistään. Sen käytettävissä olevat luottolimiitit on hyödynnetty. Maksuvalmiuden vahvistamiseksi ja konsernin tulevaisuuden varmistamiseksi yhtiö on aloittanut neuvottelut lisärahoituksesta.

Harakka toteaa, että kuljetusten huoltovarmuudesta on huolehdittu heti kriisin alkuhetkistä lähtien. Huoltovarmuuskeskus varasi merikuljetusten varmistamiseksi 45 miljoonan euron tuen tärkeimmille reiteille.

"Valmistelen parhaillaan myös väylämaksun väliaikaista poistoa vuodelle 2020, joka on noin 30–40 miljoonan euron kädenojennus paitsi varustamoille, myös koko vientiteollisuudelle, joka hyötyy hiukan kevyemmästä kustannusrakenteesta."

Harakka kertoo, että toukokuisen lisäbudjetin yhteyteen valmistellaan elvytyspakettia, jonka turvin lisättäisiin entisestäänkin nopeavaikutteisia panoksia teiden ja ratojen parannukseen sekä infrapanostuksia elinkeinoelämän investointitarpeisiin.

Lue seuraavaksi: