Iltalehden mukaan suojelupoliisi nostaa eduskunnan hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa esiin ulkomaalaisten kiinteistö- ja maakaupat, ”joissa ei näyttäisi olevan liiketaloudellista tai kiinteistön tavanomaiseen käyttöarvoon liittyvää logiikkaa”.

Supo epäilee, että näitä ulkomaalaisten – käytännössä Venäjän tai venäläisten – Suomesta ostamia kiinteistöjä saatetaan käyttää tunnuksettomien sotilasjoukkojen majapaikkoina.

Iltalehden artikkelissaan siteeraamaan lausunnon mukaan ”toimenpiteitä, joissa saattaa olla kyse valmistautumisesta tulevaan vaikuttamiseen kriisitilanteessa, havaitaan jatkuvasti”.

– Vieraan valtion lukuun toimiva maanomistaja voi kuitenkin rakentaa kiinteistölleen rakennelmia, joita vieras valtio voisi kriisitilanteessa hyödyntää esimerkiksi liikenneväylien sulkemisessa tai tunnuksettomien joukkojen majoittamisessa, Supo katsoo.

Supo toteaa lisäksi, että Suomessa on väkilukuun nähden huomattava määrä ulkomaalaisia agentteja. Tämä sanotaan ääneen myös hallintovaliokunnan lokakuisessa lausunnossa valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta.

– Maan väkilukuun suhteutettuna Suomeen pysyvästi sijoitettujen ulkomaalaisten tiedustelu-upseereiden määrä länsimaissa on yksi suurimmista. Valiokunta katsoo, että laittoman tiedustelun torjumiseksi Suojelupoliisin on kyettävä tekemään lähivuosina lisääntyviä panostuksia teknisiin järjestelmiin, henkilöstöönsä ja sen erityisosaamiseen, hallintovaliokunta toteaa.

Hallintovaliokunta toteaa julkisesti myös, että ”valiokunnalle esitetyn selvityksen mukaan maassamme on havaittavissa sekä ilmiöitä, joissa voi olla kyse valmistautumisesta tulevaan hybridivaikuttamiseen että suoranaisesta vaikuttamisesta”.

– Toimenpiteitä, joissa saattaa olla kysymys valmistautumisesta tulevaan vaikuttamiseen mahdollisessa kriisitilanteessa, on havaittu jatkuvasti, valiokunta toteaa ilmeisesti Supoon viitaten.

Hallintovaliokunta toteaa myös, että ”esimerkiksi kaikki Venäjän kansalaiset ovat kaksoiskansalaisuudesta riippumatta Venäjän lakien mukaan velvoitettuja auttamaan Venäjän turvallisuusviranomaisia”.