”Hänen toimistopäivänsä on tarkoitettu tapaamisia varten. Taakse on jäänyt tapa suunnata toimistolle työskennelläkseen ruudun ääressä. Sen hän voi tehdä kotona.”

Näin kuvaillaan toimistotyöläisen lähitulevaisuuden työrutiineja BBC:n artikkelissa, jossa pohditaan koronapandemian vaikutusta työelämään ja arkkitehtuuriin. Arkkitehdit varautuvat nyt työelämään, jossa suurista avokonttoreista on siirrytty ”palasiksi” jaettuihin lohkokonttoreihin, joissa työntekijöiden etäisyyksiä toisistaan on kasvatettu merkittävästi, ja ylipäätään toimistolla työskentely on vaihtunut pääosin etätyöksi niillä aloilla ja työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Monet arkkitehdit uskovat tämän siirtymän olevan koronapandemian merkittävin vaikutus rakentamiseen, BBC kertoo. Arkkitehti, apulaisprofessori David Burney sanoo, että syy on raha.

”Yritykset voivat alentaa kiinteistökustannuksiaan dramaattisesti lisäämällä etätyötä tekevien määrää – ja ne tulevat tekemään sen”, Burney sanoo BBC:lle.

”Näemme nyt, että osa kiinteistöbisneksen toimijoista on jo paniikissa. He näkevät kysynnän toimistotilalle laskevan.”

Brittiarkkitehtien RIBA-instituutin Hugh Pearman arvioi, että monista nykyrakennuksista tulee muutoksen myötä ”myyntikelvottomia”. Tällaisia kysyntäkadon uhriksi joutuvia tiloja ovat esimerkiksi tornitalojen toimistot, joita on vaikea muokata.

Samalla kun avokonttoreita odottaa hyljeksintä tai ainakin muutospaine, myös kotien vaatimukset muuttuvat, jos etätyö muuttuu pysyväksi. Artikkelissa arvioidaan tilan tarpeen lisääntyvän, kun koteihin halutaan jatkossa erillisiä työskentelytiloja. Tämä näkyy jo arkkitehti- ja suunnittelutoimistojen yhteydenotoissa, BBC kertoo.

Tilan tarpeen kasvu saattaa tarkoittaa myös maaseudulle muuton lisääntymistä, minkä vetovoima muutenkin lisääntyy pandemiapelkojen vuoksi.

LUE MYÖS: