Suomessa havaittu kohtaanto-ongelma on karua arkipäivää Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä Soitessa. Ongelman kanssa on jouduttu painimaan jo pitkään, ja tilanne pahenee vuosi vuodelta.

Resurssijohtaja Seppo Filppula kertoo, että Soite palkkaisi mielellään heti lisää lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja.

"Selvä pula ei ole, mutta heille olisi töitä heti. Tässä on eläköitymisiä, eikä koulutus riitä tuottamaan tarpeeksi porukkaa meille. Yliopistoihin on jonkin verran matkaa, mikä varmasti näkyy juuri lääkärien, sosiaalityöntekijöiden ja psykologien rekrytoinnissa meillä. Tällaisena pienenä sote-kuntayhtymänä meidän pitää olla koko ajan esillä kertomassa, että mekin olemme olemassa", Filppula sanoo.

Vaikeimpia palkattavia ovat erikoisosaajat. Se on "todellinen ongelma" Kokkolan suunnalla.

"Olemme huomanneet, että on vaikea saada tänne erikoisosaajia, joilla ei ole mitään sidettä tänne alueeseen. Harva innostuu tulemaan, jos ei ole täältä päin kotoisin, eikä täällä asu vanhempia tai muita sukulaisia. Jonkin verran tulee sitä kautta, että puoliso saa työpaikan täältä."

LUE MYÖS: Rekryfirma: Romahdus tapahtui, Suomen osaajapula on totta – ”Kaikki kynnelle kykenevät on aika paljon jo palkattu”

Lääkärin virkoja Soitessa on 250, ja koko ajan jossakin on paikka auki. Psykiatreista on pula koko Suomessa.

"Erikoistuminen kestää aikansa ja siinä ehditään hankkia omakotitalo, puoliso, lapset ja harrastukset. Se sosiaalinen piiri jää yliopistopaikkakunnalle. Erikoislääkäreitä ei kovin herkästi saa liikuteltua."

Kilpailu osaajista on Filppulan mukaan kova. Joskus työntekijän hakeminen kestää jopa vuosia, jos kyse on oikein erityisestä osaajasta.

"Kyllähän niitä on haettu kissojen ja koirien kanssa."

Aina paikkoja ei saada täytettyä, mutta palvelut pystytään tarvittaessa hoitamaan ostamalla niitä yksityiseltä puolelta.

Elämää veitsen terällä

Filppula sanoo suoraan, että Soitessa ollaan huolestuneita.

"Kyllä se meitä huolestuttaa joka päivä itse asiassa. Meillä on aika iso varahenkilöstö, jonka kautta voimme hoitaa äkillisiä poistumisia. Se on pelastanut meidät. Mutta kun tulee runsaasti äkillisiä poissaoloja, pukkaa vaikka norovirusepidemia talvilomakaudella, sitten siinä kyllä pyöritellään päätä ja ihmetellään, mistä tähän saadaan tekijöitä."

Palapeli on kuitenkin aina saatu kasaan, eikä potilasturvallisuus ole vaarantunut. Tilanteet hoituvat, kun henkilökunta joustaa, vuoroja vaihdetaan ja ulkopuolelta hankitaan sijaisia.

Parhaillaan etsitään kesätyöntekijöitä.

"Tällä hetkellä mietimme kovastikin tulevaa kesää ja sitä, miten tässä pärjäillään. Tilanne ei näytä ainakaan paremmalta kuin viime vuonna."

Viime kesänä ei lopulta tarvittu sen kummempia toiminnallisia muutoksia, vaikka rekrytointi oli haastavaa. Kaikkia auki olleita paikkoja ei saatu täytettyä, ja käytännössä kaikille hakeneille löytyi töitä. 3700 työntekijän organisaatio sai kymmeniä hakemuksia, mutta tarkkaa lukua Filppula ei muista.

"Aika paljon meillä on opiskelijoita, jotka ovat tietyn opintomäärän ja tietyt taidot hankkineet. Skaala vaihtelee erikoissairaanhoidosta kotihoitoon ja palvelutaloihin."

Oppisopimuskoulutus kunniaan

Osaajien saaminen työmarkkinoille on Filppulan mielestä ylipäänsä kankeampaa kuin ennen, eikä virta riitä kattamaan tarvetta. Ihmisiä jää joka vuosi enemmän eläkkeelle kuin tilalle löytyy nuoria osaajia.

"Olen sitä mieltä, että sairaanhoitajakoulutus on jonkin verran vinoutunut. Aiemmin siinä oli paljon enemmän käytäntöä ja siitä selvittiin lyhyemmällä koulutusajalla. Nykyään opiskelijoita suunnataan enemmän tieteen tekemiseen kuin raakaan työntekoon, kun sen pitäisi olla nimenomaan päinvastoin."

Filppula ihmettelee alan trendiä muuttaa lähihoitajan toimia sairaanhoitajan toimiksi. Jos lähihoitaja jää eläkkeelle, toimi muutetaan usein sairaanhoitajan pestiksi, mikä on johtanut siihen, että sairaanhoitajista on suurempi pula ja osaajien löytäminen on entistä vaikeampaa.

"Näitä temppuja on tehty jonkin verran, mitä en aina välttämättä ymmärrä. Minun mielestäni lähihoitajakoulutuksella voisi tehdä töitä paljon monipuolisemmin kuin sillä nykyään tehdään."

Filppulan uskoo, että ratkaisua kohtaanto-ongelmaan kannattaisi lähteä hakemaan ennen kaikkea kouluttamisen kautta.

"Olen usein miettinyt, että koulutusreitti on joiltain osin liian pitkä. Siihen pitäisi löytää ratkaisu."

Toisaalta hyväksi havaittuja keinoja kannattaisi vahvistaa. Soite on kouluttanut esimerkiksi obduktiopreparaattoreita oppisopimuksella, mikä on Filppulan mukaan ollut erittäin toimiva ratkaisu.

"Tällainen mestari–kisälli-kuvio olisi varmasti järkevä monella muullakin alalla, esimerkiksi teollisuudessa. Siihen kannattaisi satsata", hän lähettää terveisiä päättäjille.

Filppula arvelee, että ennen kaikkea yritysten kanssa olisi hyvä puhua ja selvittää tarpeet, joihin sitten vastattaisiin esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella sen sijaan, että "työttömät laitetaan näpertelemään kaikenmaailman cv-kursseilla".

Oppisopimuskoulutus nousi tehokkaana keinona esiin myös valtioneuvostolle juuri valmistuneessa raportissa, jossa selvitettiin työttömyyden kustannuksia. Raportin mukaan kustannustehokkaimpia työvoimapoliittisia toimenpiteitä olivat oppisopimuskoulutus ja yksityisen sektorin palkkatuet. Sen sijaan esimerkiksi työelämävalmennuksella sekä valmentavalla koulutuksella ei raportin perusteella näytä olevan juurikaan vaikutusta työllistymiseen.

LUE MYÖS: Rakennusyhtiön päällikkö: Insinöörit ovat kiven alla – taustalla selittämätön ongelma oppilaitoksissa