Suomalaisessa työelämässä on mekanismeja, jotka osaltaan kannustavat irtisanomaan viisikymppisiä ja toisaalta hankaloittavat heidän palkkaamistaan.