Uusi translaki on hyväksytty eduskunnassa lain toisessa käsittelyssä äänin 113–69. Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi jatkossa henkilön omaan selvitykseen sukupuolen kokemuksesta.