Puolustusministeriön tekemän selvityksen mukaan Suomessa on valmistauduttu erittäin huonosti pitkiin ja laajoihin sähkökatkoksiin, kertoo Turun Sanomat. Esimerkiksi reilulla kolmanneksella suurista, yli 5 000 käyttäjän vesilaitoksista ei ole omaa varavoimaa sähkökatkoksien varalle.