Kuluttajan sähkönsäästö ei enää juuri pienennä sähkölaskua, kertoo Tekniikka&Talous.

Tämä koskee erityisesti sähköä vähän käyttäviä kotitalouksia: mitä vähemmän sähköä kuluttaa, sitä hankalampi on vaikuttaa jakelumaksuun.

Asia selviää Energiaviraston selvityksestä, jonka aiheena oli sähkön jakeluhintojen kehitys vuosina 2000–2017. Ongelma on syntynyt siitä, että sähkön jakeluyhtiöt ovat siirtohinnoittelussaan nostaneet sähkön siirron kiinteiden maksujen osuutta selvästi koko 2010-luvun.

Kiinteiden maksujen osuus on noussut reaalisesti keskimäärin 43 prosenttiin siirtohinnoittelussa. Kerrostalohuoneistossa asuvan tyyppikäyttäjän, jonka kulutus on 2000 kilowattituntia vuodessa, kiinteiden maksujen osuus sähkön jakelumaksuista oli noussut lähes 57 prosenttiin vuonna 2017.

Suuremmalla sähkönkulutuksella kiinteiden maksujen osuus ei ole aivan yhtä suuri. 5000 kilowattituntia vuodessa kuluttavan pientaloasukkaan laskussa kiinteiden maksujen osuus nousi 40 prosentista yli 46 prosenttiin vuosina 2011-2017. Vielä suuremman kulutuksen pienaloasukkailla osuus jäi 38 prosenttiin.

Energiateollisuus ry:n julkaiseman Energiauutisten mukaan kiinteiden maksujen osuus sähkön siirrossa jatkaa kasvuaan.

– Energiaperusteinen maksukomponentti saattaa kadota kokonaan siirtohinnoittelusta, lehti kirjoittaa.

Lue laajempi juttu Tekniikka&Taloudesta.