Pienimmät päivärahat nousevat vuodenvaihteessa.

Muun muassa sairaus- ja kuntoutuspäivärahojen vähimmäismäärä nostetaan samalle tasolle kuin työttömyysturvan vähimmäismäärä. Myös erilaisten vanhempainrahojen vähimmäismäärä nousee.

Korotus on Kelan mukaan noin 170 euroa kuukaudessa. Päivärahan vähimmäismäärä nousee nykyisestä 15,20 eurosta 22,04 euroon päivässä. Kela maksaa korotetun päivärahan ilman hakemusta siihen oikeutetuille.

Noin 8300 äitiä tai isää saa korotuksen äitiys-, isyys tai vanhempainpäivärahaan. Sairauspäivärahaan saa korotuksen noin 7000 henkilöä. Kuntoutusrahaa korotetaan noin 2800:lle.

Vuodenvaihteessa nousee myös lapsilisän määrä monilapsisissa perheissä. Kolmannesta lapsesta lukien lapsilisää maksetaan kymmenen euroa aiempaa enemmän.

Lapsilisiä maksetaan hieman yli miljoonasta lapsesta. Kymmenen euron korotus on luvassa heistä 143 000:lle.