Tutkija pitää mahdollisena, että toimeentulotuki on vaikuttanut vuokriin konkaripoliitikko Osmo Soininvaaran (vihr.) kuvailemalla tavalla. Soininvaara totesi pääsiäisenä blogissaan tuen tuhonneen vuokramarkkinat.

Muun muassa Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa vaikuttavan Soininvaaran mukaan vuokranantajat ovat korottaneet vuokria aina, kun toimeentulotuen korvaamaa enimmäisvuokraa on nostettu. Enimmäisvuokra on suurempi kuin yleisessä asumistuessa ja se korvataan toimeentulotuesta kokonaan. Lue lisää: Karu analyysi vuokra-asunnoista: ”Toimeentulotuki on tuhonnut vuokramarkkinat täydellisesti”

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija Teemu Lyytikäinen sanoo Uudelle Suomelle, että Soininvaaran kuvailema kehitys ”on mahdollista teoreettisella tasolla”, mutta siitä ei ole empiiristä näyttöä.

–On periaatteessa täysin mahdollista, että se vaikuttaa vuokriin, kuten blogissa kuvataan, mutta se ei ole mitenkään selvää. On myös mahdollista, että se ei vaikuta välttämättä ainakaan voimakkaasti, Lyytikäinen pohtii Uudelle Suomelle.

–Tarvittaisiin luotettava tutkimus, jossa pystytään uskottavasti erottamaan toimeentulotukijärjestelmän vaikutus muista vuokriin vaikuttavista tekijöistä.

Lyytikäisen mukaan VATT aloittaakin Kelan kanssa aiheesta tutkimuksen, josta on luvassa tuloksia ensi vuoden alkupuolella. Hän huomauttaa, että on tekijöitä, jotka saattavat vähentää toimeentulotuen vuokria nostavaa vaikutusta. Jos ihminen jää vaikkapa työttömäksi, mutta uskoo saavansa töitä vuoden–kahden sisällä, hänen ei kannata hyväksyä mitä tahansa vuokraa, koska tällöin tulevaisuudessa häämöttää tuen loppuminen.

–Tämä voi vähentää vaikutusta. Jos suuri osa toimeentulotuen saajista on vain väliaikaisesti tai odottaa olevansa vain väliaikaisesti tuen saajia, silloin heille saattaa kuitenkin käytännössä olla merkitystä sillä, onko vuokra matalampi kuin toimeentulotuessa hyväksyttävä kohtuuvuokrataso.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laskenut omissa tilastoissaan pitkäaikaisiksi tuensaajiksi jo 10–12 kuukautta tukea nostaneet. Heitä oli 30 prosenttia kaikista toimeentulotukea saaneista vuonna 2016. Keskimäärin kotitaloudet saivat toimeentulotukea 6,1 kuukautta vuonna 2016. Luvuista ei kuitenkaan ole eritelty asumisen tukemista, jonka pitkäaikaisuudesta saadaan lisävaloa nyt alkavassa tutkimushankkeessa.

Soininvaara peräänkuuluttaa toimeentulotuesta korvattavaan asumiseen omavastuuosuutta, joka hänen mukaansa voisi olla 20 prosenttia. Lyytikäisen mukaan omavastuuosuus parantaisi tuensaajien kannustimia valita edullisempia asuntoja. Hänen mukaansa toinen kysymys on kuitenkin se, vaikuttaako kannustin käytännön tasolla.

–Ihmiset eivät välttämättä reagoi niin voimakkaasti tukijärjestelmän luomiin kannusteisiin.

Yleistä asumistukea tutkittu jo

Lyytikäinen huomauttaa, että hän ei löytänyt tutkimusjohtaja Essi Eerolan kanssa viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa näyttöä siitä, että yleinen asumistuki vaikuttaisi asuntojen suhteellisiin vuokriin yksityisillä vuokramarkkinoilla. Myös Soininvaara toteaa blogissaan, että asumistuki ei nosta vuokria, sillä käytännössä tuki ei riipu vuokrasta matalien maksimivuokrien takia.

–Minusta tämä on hyvä perustelu, Lyytikäinen sanoo ja tarkentaa, että matalien normien takia yleinen asumistuki ei todennäköisesti nosta merkittävästi yleistä vuokratasoa.

Samassa tutkimuksessa havaittiin, että suurimmalle osalle tuensaajista asumistuki oli tilapäinen tuki. Lyytikäisen mukaan otoksesta yli puolet sai asumistukea ”vain vuoden tai kaksi”. Tämä voi Lyytikäisen mukaan osaltaan selittää, ettei yhteyttä vuokrien nousun ja asumistuen välillä löytynyt.

–Tässä tullaan taas siihen, kuinka pysyvää ja pitkäaikaista tuensaanti on, että kannattaako asumistilannetta optimoida tukijärjestelmän suhteen.

Lue myös: Yllättävä tutkimustulos: Asumistuki ei valukaan vuokriin