Euroopan komissio on perustanut jäsenvaltioiden pyynnöstä EU:n laajuisen järjestelmän, niin sanotun yhdyskäytäväpalvelun, jossa eri maiden koronaseurantasovellukset toimivat yhteen.