Työministeri Tuula Haatainen (sd) on asettanut ministeriöiden, viranomaisten ja työelämän osapuolista koostuvan työryhmän, jolta odotetaan nopeita esityksiä.

Lisäksi työmarkkinajärjestöt valmistelevat esityksiä yhteistoimintalain soveltamisesta koronavirustilanteessa ja työehtosopimusten kriisilausekkeiden käyttömahdollisuuksista. Kolmanneksi on käynnistetty virkatyönä työoikeudellisia lainsäädäntötoimia.

”Koronavirus on vahva isku suomalaisille työmarkkinoille. Sen vaikutukset heijastuvat niin pieniin kioskiyrittäjiin kuin suuriin pörssiyhtiöihin. Olemme jo nähneet ja tulemme näkemään lisää lomautuksia ja myöhemmin myös irtisanomisia. Pelkästään yritysten rahoituksen turvaaminen ei riitä. Tarvitsemme toimia myös työmarkkinoilla”, Haatainen toteaa tiedotteessa.

Työministeri Haatainen on kutsunut ministeriöiden, viranomaisten ja työelämän osapuolista koostuvan korkean tason työryhmän arvioimaan koronaviruksen vaikutuksia työmarkkinoiden toimintaan. Työryhmä asetetaan välittömästi, ja sen puheenjohtajana toimii ministeri Haatainen.

Työryhmän tarkoituksena on tehdä esityksiä työmarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi, työpaikkojen säilyttämiseksi ja elinkelpoisten yritysten konkurssien välttämiseksi sekä palkansaajien aseman turvaamiseksi.

”Hallitus pyrkii nyt yhdessä työelämän osapuolten kanssa vähentämään haitallisten ilmiöiden määrää ja vaikutuksia. Työryhmältä odotetaan esityksiä nopeasti. Esitysten pohjalta ryhdytään tarpeellisiksi katsottuihin toimenpiteisiin välittömästi. Työmarkkinat on nyt viritettävä kriisivalmiuteen. Varsinkin elinkelpoisten yritysten konkursseja on vältettävä.”

”Lomautukset ja irtisanomiset edellyttävät toimia myös palkansaajien aseman turvaamiseksi. Työryhmä tekee esityksiä laajasti myös palkansaajien muutosturvan parantamiseksi.”

Työryhmä asetetaan toistaiseksi. Työryhmään on kutsuttu mukaan laajasti eri tahoja. Työryhmän kokoonpanoa voidaan tarpeen mukaan täydentää.

Haatainen on pitänyt tiivistä yhteyttä työmarkkinajärjestöihin viime päivien aikana. Keskusteluista on muodostunut yhteinen näkemys keskusjärjestöjen roolista muuttuneessa tilanteessa.

”Odotan työmarkkinajärjestöiltä esityksiä tämän viikon kuluessa yhteistoimintalain soveltamisesta koronavirustilanteessa ja työehtosopimusten kriisilausekkeiden käyttömahdollisuuksista. On tärkeää, että poikkeuksellisessa tilanteessa voidaan toimia mahdollisimman kevyellä menettelyllä.”

Järjestöiltä on pyydetty arviota myös kevään työmarkkinakierroksen vaikutuksista työmarkkinoiden toimintaan muuttuneessa tilanteessa.

Lisäksi työministeri Haatainen on käynnistänyt virkatyönä välittömän valmistelun yhteistoimintalain soveltamisen laajentamisesta yleissitovassa kentässä sekä määräaikaisen työntekijän lomauttamisen mahdollistamisesta. Muutokset on tarkoitus viedä läpi nopeassa aikataulussa. Valmistelun yhteydessä kuullaan työelämän osapuolia.