Suomalainen metsäteollisuus odottaa vähintäänkin mielenkiinnolla EU-komission ensi viikon niin sanottua talvipakettia, jolla voi olla kauaskantoisia seurauksia suomalaiselle metsä- ja biotaloudelle sekä siten koko maan taloudelle.