Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen nostaa esiin kolme huomiota perussuomalaisen kansanedustajan Juha Mäenpään tapauksesta.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen päätti viime torstaina pyytää eduskunnalta suostumusta saada asettaa Mäenpää syytteeseen vieraslajipuheistaan.

Ojanen arvioi jo aiemmin rikosoikeuden professorin Kimmo Nuotion ohella tapausta Uudelle Suomelle. Helsingin yliopiston professorit pitivät ongelmallisena sitä, että perussuomalainen puolue on jo ilmoittanut estävänsä kansanedustajansa mahdollisen syytteen etenemisen.

LUE, MITEN PROFESSORIT ARVIOIVAT MÄENPÄÄN TAPAUSTA LAAJEMMIN:

Uusi Suomi kysyi kaksikolta tapauksesta uudelleen valtakunnansyyttäjän kerrottua pyynnöstään. Nuotio toteaa, ettei hänellä ole tässä vaiheessa lisättävää aiempiin kommentteihinsa, mutta Ojanen nostaa tapauksesta esiin kolme seikkaa.

Ensinnäkin Ojanen muistuttaa, että eduskunnalta on pyydetty suostumusta syytteen nostamiseen vain kolme kertaa aikaisemmin Suomen itsenäisyyden aikana vuosina 1932, 1947 ja 1979. Toisekseen hän huomauttaa, että eduskunta ei ole tähän mennessä antanut kertaakaan suostumustaan syytteen nostamiseen kansanedustajaa kohtaan.

Kolmanneksi Ojanen toteaa, että kun eduskunta on aiemmin äänestänyt edustajansa syytesuojasta, asiaa on käsitelty joka kerta ensin perustuslakivaliokunnassa.

”Minusta olisi tärkeää myös tässä nyt käsillä olevassa tapauksessa käsitellä asiaa ensin perustuslakivaliokunnassa, ennen kuin eduskunta päättää suostumuksesta syytteen nostamiseen edustajaa vastaan”, Ojanen toteaa Uudelle Suomelle sähköpostitse.

Eduskunta totesi viime torstaina tiedotteessaan, että eduskunta päättää syyttämispyynnöstä perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä.

Syyteasia on kuumentanut tunteita ja syyttömyysolettamasta on syntynyt jyrkkä erimielisyys kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professorin Martin Scheininin ja perussuomalaisten välille. Perussuomalaiset kimpaantuivat Scheininin tulkinnasta, jonka mukaan poliisin arvio ”syytä epäillä rikosta” jää voimaan, jos eduskunta ei anna suostumusta syytteelle.

LUE LISÄÄ:

Uusi Suomi kysyi Nuotiolta ja Ojaselta myös syyttömyysolettamasta Mäenpään tapauksessa. Kumpikaan ei halua nyt ottaa asiaan kantaa.

LUE SEURAAVAKSI: