Maatilat tuottavat paremmin kuin viljelijät antavat olettaa, arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV.

Viljelijät arvioivat usein työtuntinsa yläkanttiin ja laskevat oman pääoman määrän suosituksia suuremmaksi. Kirjaukset vähentävät viljelijäperheiden palkaksi jäävää maataloustuloa.

- Tarkastushavaintojen mukaan kannattavuuslaskennan lähtötietoihin sisältyy huomattavaa arvionvaraisuutta. Tämä koskee erityisesti viljelijöiden kirjaamia työtunteja. Myös laskennassa käytetyn tuntipalkan määrittelyyn liittyy ongelmia, VTV ilmoittaa tiedotteessaan.

Maaseudun työnantajaliiton palkkatilaston mukaan maataloustyöntekijän vuoden 2007 kokonaiskeskituntiansio on 9,6 euroa. Tämä pitää sisällään peruspalkan, ylityökorvaukset ja muut palkanlisät.

VTV:n mukaan kannattavuuslaskelmissa perusteena käytetään kuitenkin tuntihintaa, jonka viljelijä joutuisi maksamaan, jos hän teettäisi kaikki omat työnsä ostopalveluna. Tällöin hän joutuisi hankkimaan työvoimaa myös vakinaisen työntekijän loma-, sairas- ynnä muille vapaapäiville. Kun näistä aiheutuvat lisäkustannukset otetaan huomioon, MTT päätyy tuntipalkkaan 12,6 euroa.

MTT:n laskennan logiikkaa VTV pitää ongelmallisena. Omien töiden teettäminen ostopalveluna ei ole VTV:n mukaan viljelijänä toimimisen lähtökohta.

VTV:n mielestä maatalouden kannattavuuden laskennassa pitäisi keskittyä yritystoiminnan yleisiin tunnuslukuihin, jolloin vertailu muihin toimialoihin olisi helpompaa.