Kun Tapio Luoma oli vielä Espoon piispa, hän ei toivonut, että kirkko alkaisi Suomessa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, mutta aikoi noudattaa kirkolliskokouksen päätöstä, jos se päätyisi muuttamaan kirkon avioliittokäsitystä.