Eduskunnassa opetusasioista vastaava sivistysvaliokunta esittää hylättäväksi kansalaisaloitetta, joka vaatii toisen asteen koulutuksen muuttamista ilmaiseksi. Vaikka opetus on lukioissa ja ammattikouluissa nykyään maksutonta, joutuvat opiskelijat maksamaan oppimateriaaleista kuten lukiokirjoista tai ammattikoulun työvälineistä. Kansalaisaloite keräsi 53 098 allekirjoitusta.

Sivistysvaliokunnan kansanedustajat korostavat, että asian nostaminen keskusteluun on ”erittäin tarpeellista”. Valiokunnan mukaan syy on ennen muuta tekninen.

”Kansalaisaloite vaatii, että eduskunta laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi”, valiokunta toteaa tiedotteessa ja jatkaa:

”Valiokunta painottaa, että kansalaisaloitteessa tuodaan esille tärkeä huoli, mutta toteaa, että eduskunta ei ole oikea taho aloitteessa vaaditun selvityksen ja lainvalmistelun tekemiseen.”

Päätös ei valiokunnassa ollut yksimielinen. Sivistysvaliokunnan jäsenet, vasemmistoliiton puheenjohtaja, Li Andersson sekä sdp:n kansanedustaja Pilvi Torsti syyttävät, että hallituspuolueiden edustajat pesevät kätensä muotoseikkoihin vedoten.

”Tuntuu käsittämättömältä, että muotoseikkoihin vedoten päädytään näin tärkeässä asiassa kansalaisaloitteen hylkäämiseen”, Andersson arvostelee.

LUE MYÖS: Sauli Niinistö: ”Yhä useammin kuulemme, kuinka rahan puute on katkaista opintiellä etenemisen - Niin ei pidä olla”

Sdp:n, vihreiden, vasemmiston ja rkp:n kansanedustajat vaativatkin omassa vastalauseessaan, että eduskunta velvoittaisi hallitusta tekemään kansalaisaloitteen vaatiman perusteellisen selvityksen toisen asteen opintojen kustannuksista. Andersson katsookin, että käsittelemällä myös vastalauseen, kansanedustajat joutuvat ottamaan kantaa myös kansalaisaloitteen asiasisältöön.

LUE MYÖS: Kansanedustajan järkytys: ”Nuorten ja koulutuksen puhdasta halveksuntaa – hallituspuolueet kaatoivat kansalaisaloitteen”

”Nyky-yhteiskunnassa pelkän peruskoulun varassa ei enää työllisty, mikä korostaa sen merkitystä, että koko ikäluokan tulee suorittaa toisen asteen koulutus. Nykyisellään peräti 15 prosenttia nuorista jää pelkän perusasteen varaan. Koulutuksellisen tasa-arvon kannalta toisen asteen maksuttomuus on välttämätön edellytys nuorten yhdenvertaisuudelle. Toinen aste on aikamme peruskoulutus”, katsoo sdp:n Torsti.

Sivistysvaliokunta esittää eduskunnalle kuitenkin kahta muuta lausumaa. Ensimmäisessä vaaditaan, että hallitus seuraisi kustannusten kehitystä ja nyt tehtyjen päätösten vaikutuksia sekä tekee ”tarvittaessa ehdotukset jatkotoimenpiteiksi”.

LUE MYÖS: Nuoret pettyivät kansalaisaloitteen kohtaloon – ”Näinkö eduskunta arvostaa nuorten aktiivisuutta?”

Toisessa lausumaehdotuksessa vaaditaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö laatii oppilaitoksille ohjeistuksen, jossa ”tähdennetään tarvetta tiedottaa arvioitujen oppimateriaalikustannusten määrästä sekä keinoista, joilla nämä kustannukset voidaan kattaa tai mahdollisesti välttää”.

LUE MYÖS: Sdp löysi Islannista uuden koulumallin - ”Miksei kouluissa voisi harrastaa”