Nykylinjauksin palkkaverotukseen on ensi vuonna tulossa selvä alennus. Valtion tuloveron ja kunnallisveron ohella sosiaalivakuutusmaksut vaikuttavat palkkaverotukseen tasoon. Ensi vuoden osalta maksumuutosten vaikutus palkkaverotukseen on nykytiedoin hallituksen verotoimia selvästi isompi.