Fortumin toimitusjohtaja, vastavalittu EK:n puheenjohtaja Pekka Lundmark toteaa, että teknologia haastaa perinteiset tavat tehdä työtä, mutta kyseessä on Suomen kannalta hänen mielestään enemmän mahdollisuus kuin uhka. Tämä johtuu pitkälti maamme korkeasta koulutustasosta.

Lundmarkin mielestä työ- ja elinkeinoelämä on juuri nyt mielenkiintoisessa murroksessa. Aika ja paikka menettävät merkitystään työnteon kannalta. Hän viittaa automatisaatioon ja robotiikkaan.

”Monet nykyiset tehtävät häviävät, toisaalta tilalle tulee uusia”, Lundmark sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Lundmark myöntää, että muutokseen liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia, mutta hänen mielestään Suomen vaakakuppi kääntyy selkeästi mahdollisuuksien puolelle. Nyt on hänen mukaansa huolehdittava siitä, että uudet tehtävät syntyvät nimenomaan Suomeen.

Sen takia Suomen on pidettävä huolta korkeasta koulutustasostaan ja hyödynnettävä uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet. Jatkuvasta oppimisesta pitää Lundmarkin mukaan tehdä luonteva osa työelämää.

Erittäin kova ilmastotavoite

Lundmark huomauttaa, että kansainvälinen toimintakenttä edellyttää yrityksiltä isoa mukautumiskykyä. Kenttä on osin epävakaa esimerkiksi Yhdysvaltain ja Kiinan valtataistelun sekä maahanmuuttojännitteiden takia.

Lundmarkin mukaan ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää kaikilta määrätietoista toimintaa. Euroopasta on tehtävä hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, mikä tarkoittaa Lundmarkin mukaan sitä, että jos päästöjä on, ne on korvattava hiilinieluilla.

”Se on erittäin kova tavoite, mutta ei mahdoton.”

Nyt tarvitaan nopeita ja järeitä toimenpiteitä. Muutostarve koskee Lundmarkin mukaan kaikkia sektoreita ja muutoksessa hyödynnettävä kiertotaloutta. Suomessa on jo pieniä ja isoja yrityksiä, jotka kehittävät uutta teknologiaa ilmastokysymyksen ratkaisemiseen.

Kohti paikallista sopimista

Lundmarkin mukaan Suomi on saatettava työrauhaltaan verrokkimaiden tasolle. Tärkeimpänä vertailukohtana hän pitää Pohjoismaita sekä Keski-Eurooppaa. Hänen mukaansa tältä osin velvoitteet on Suomessa asetettava pohjoismaiselle tasolle. EK on vaatinut poliittisten lakkojen rajoittamista Suomessa pohjoismaiseen malliin.

Lundmark korostaa, että työmarkkinasopimusosapuoli EK ei enää ole.

”Tupojen aika on pysyvästi ohi.”

Lundmarkin mukaan työmarkkinoiden kehittämisestä on tehtävä nopeaa ja ketterää, mikä tarkoittaa muun muassa paikallisen sopimisen edistämistä askel askeleelta.

EK pitää Lundmarkin mukaan kiinni liittokohtaisuudesta ja kannustaa liittoja, sikäli kuin mahdollista, kohti suurempaa yrityskohtaisuutta. Hän huomauttaa, että työ muuttuu voimakkaasti ja joustava järjestelmä auttaa pitämään kiinni työpaikoista.

”Mitä keskitetympi ja monoliittisempi järjestelmä näissä sopimuksissa meillä on, sitä vähemmän joustava se on tulevaisuuden tarpeille.”

Syntyvyysluvut olivat shokki

Lundmarkin mukaan uusi väestöennuste oli ”aikamoinen shokki”. Hän kuitenkin huomauttaa, että yhtä suuri työllisyysaste kuin Ruotsissa hoitaisi kestävyysvajeesta jo suuren osan.

Niinpä Lundmarkin mukaan tärkeintä on nostaa työllisyysastetta. EK julistikin tuoreessa vaaliohjelmassaan, että työllisyysaste on saatava 75:een. Lundmarkin mukaan tuottavuutta voidaan parantaa uudella teknologialla. Hänen mukaansa myös työperäisen maahanmuuton lisääminen on tässä tilanteessa väistämätöntä.

”Näiden yhdistelmällä asia on kyllä varmasti hoidettavissa”, hän sanoo karusta väestöennusteesta.

EK linjasi vaaliohjelmassaan tällä viikolla, että Suomeen tulee houkutella vuosttaisen nettomaahanmuuton (15 000 henkeä vuodessa) lisäksi 20 000–35 000 ”kansainvälistä osaajaa” vuoteen 2023 mennessä eli ensi vaalikauden aikana.

Jos näissä toimissa ei onnistuta, vaikutukset eläkejärjestelmään ovat Lundmarkin mukaan todella suuret.

Lundmarkin kausi alkaa tammikuun alussa.