Lähes 40 prosenttia naisista on kokenut seksuaalista häirintää kahden viimeisen vuoden aikana, kertoo uusi Tasa-arvobarometri 2017 -raportti. Ministeri Annika Saarikko pitää tuoreen kyselyn tuloksia häpeällisinä Suomelle.

Naiset kokevat epäasiallista käytöstä, kuten seksuaalista häirintää, sukupuoleen liittyvää vihapuhetta ja vähättelyä selvästi useammin kuin miehet. Naisista 38 prosenttia ja miehistä 17 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää kahden viime vuoden aikana, kyselystä ilmenee.

Seksuaalista häirintää kohtaavat etenkin nuoret naiset: yli puolet alle 35-vuotiaista naisista oli kokenut seksuaalista häirintää kahden viime vuoden aikana.

– Seksuaalista häirintää ja vihapuhetta koskevat tulokset ovat suorastaan häpeäksi Suomelle, toteaa tasa-arvoasioista vastaava ministeri Annika Saarikko (kesk.) tiedotteessa.

– Epäasiallinen käytös, vihapuhe ja häirintä on saatava kitkettyä pois yhteiskunnastamme. Politiikan tehtävä on huolehtia lainsäädäntö kuntoon, mutta tehtävää riittää meille kaikille ihmisinä. Katsommeko läpi sormien, kun nuorta tyttöä häiritään bussissa tai hymähtelemmekö vihapuheelle – muutos lähtee myös itsestämme ja lähipiiristämme.

Tasa-arvobarometrissa kysyttiin tällä kertaa tarkemmin häirinnän tekijän sukupuolta. Ministeriön mukaan tulokset osoittavat, että naiset kokevat häirintää pääosin miesten taholta, kun taas miehet kokevat häirintää sekä naisten että toisten miesten taholta. Myös sukupuoleen liittyvästä vihapuheesta kysyttiin ensimmäistä kertaa. Tulosten mukaan sukupuoleen liittyvää vihapuhetta oli kokenut 15 prosenttia naisista ja 8 prosenttia miehistä.

Johonkin vähemmistöryhmään, kuten uskonnolliseen, etniseen, kieli- tai seksuaalivähemmistöön, kuuluvista naisista yli neljäsosa oli kokenut vihapuhetta. Ministeriön mukaan väkivallan ja vihapuheen pelko vaikuttaa myös ihmisten toimintaan: neljännes väkivaltaa pelänneistä naisista ja viidennes miehistä oli vähentänyt iltamenojaan pelon vuoksi.

Naisten ja miesten käsitykset tasa-arvon toteutumisesta eroavat toisistaan. Kyselyn mukaan miehet kokevat yhteiskunnan jo melko tasa-arvoiseksi, kun taas naisten mielestä tasa-arvossa on vielä parantamisen varaa.