Eri koulutusalojen tulotasot ja työttömyysriskit linkittyvät syntyvyyden laskuun, kertoo Julia Hellstrandin tuore väitöstutkimus yhteiskuntadatatieteen alalta. Syntyvyys on vähentynyt voimakkaimmin koulutusaloilla, joilla julkisella sektorilla työskentelevien osuus on pieni, tulot matalat ja työttömyys verraten korkea.