Puolustusvoimien pääesikunta on laatinut varuskunnille suosituksen, joka muuttaisi tupakkasääntöjä yhtenäisemmiksi.

–Toivomme, että kaikki tupakkapaikat siirretään kauas sisäänkäynneistä ja selvästi ohjeistetaan sinne kyltein, projektivastaava Anelma Lammi kertoo Uudelle Suomelle.

–Nyt edellytetään kaikilta varuskunnilta, että tupakointi tapahtuu vain tupakkapaikoilla, hän lisää.

Myös vieraita pitäisi ohjeistaa niin, että kukaan ei polta varuskunnan alueella muualla kuin tupakkapaikoilla. Myös maastossa pitäisi osoittaa erikseen tupakkapaikka, eikä muualla saisi tupakoida metsässäkään, Lammi kertoo.

Tupakkapaikkojen määrää suositellaan myös karsittavaksi.

Tupakka- ja nuuskasäännöt vaihtelevat varuskunnissa, ja nyt pääesikunta toivoo, että kaikki alkaisivat noudattaa tiukennettuja sääntöjä.

–Varusmiehille ohjataan tarkkaan, milloin he pääsevät tauoille ja muutenkaan ei puhuta tupakan mittaisista tauoista, eikä kouluteta tupakka suussa tai nuuska huulessa, Lammi sanoo.

Tupakan mittainen tauko -termin käytön lopettamisesta puhuttiin puolustusvoimissa jo vuonna 2013. Silloin määrätty tupakkakielto koski vain pääesikuntaa ja merivoimia.