Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on ensimmäistä kertaa osoitettu, että aiemmin skitsofreniaan liitetty keskushermoston signaalinvälitysketju liittyy myös tupakoitsijan nikotiiniriippuvuuteen.

Tutkimuksen mukaan yhteinen geneettinen tausta voi osaltaan selittää skitsofrenian ja nikotiiniriippuvuuden yleistä esiintymistä samoilla henkilöillä.

Yliopistotutkija, dosentti Anu Loukola on yhdessä akatemiaprofessori Jaakko Kaprion tutkimusryhmän kanssa havainnut, että ERBB4 -nimisessä geenissä esiintyvä yleinen vaihtelu lisää alttiutta nikotiiniriippuvuudelle noin 40 prosenttia. Kyseinen geeni ja sen eri muodot on aikaisemmin vahvasti liitetty skitsofreniariskiin.

Nikotiinin vaikutukset välittyvät samojen keskushermostossa sijaitsevien reseptoreiden välityksellä kuin asetyylikoliini -niminen aivojen normaali signaalinvälitysaine. Reseptoriin sitouduttuaan nikotiini aktivoi aivojen mielihyväkeskusta, mikä saa aikaan ehdollistumisen ja riippuvuuden syntymisen. Pitkään säännöllisesti käytettynä nikotiini muuttaa aivojen mielihyväkeskuksen toimintaa pysyvästi.

Tutkijat huomauttavat, että tupakoitsijoilla on muita enemmän mielenterveysongelmia. Lisäksi skitsofrenia-potilaista valtaosa tupakoi, ja jopa 75 prosenttia heistä on nikotiiniriippuvaisia.

-Tutkimuksemme ei anna vastausta siihen, miten ERBB4-geenin variaatiot lisäävät nikotiiniriippuvuusriskiä, mutta se vahvistaa hypoteesia nikotiiniriippuvuuden ja skitsofrenian yhteisestä geneettisestä taustasta. Löydös osoittaa aiemmin skitsofreniaan liitetyn Neureguliini/ERBB4 -signaalinvälitysketjun merkittäväksi myös riippuvuuksien synnyssä, Loukola sanoo.