Turun kaupungin taksien kilpailutus sai vammaisjärjestöt ärsyyntymään. Järjestöjen mukaan uudessa sopimuksessa on useita puutteita.

Turun Seudun Vammaisjärjestöt ry teki asiasta kantelun. Vammaisjärjestöt pelkäävät, että kilpailutuksessa ei ole otettu huomioon vammaisten erityistarpeita.

Kilpailutuksessa ratkaisevaa on ollut Turun kaupungin lakimiehen Mikko Heiskasen mukaan se, että yksi palvelun tarjoaja on antanut noin 25 prosenttia edullisemman tarjouksen, kuin muut.

– Tässä tilanteessa kilpailutuskriteerinä on hinta. Tähän ei ole lähdetty laittamaan laatuvaatimuksia, Heiskanen kertoo Uudelle Suomelle.

Kilpailutuksessa mukana ollut Turun kaupungin vammaispalvelujohtaja Kaisa Kiisken mukaan kilpailutuksessa on ollut vaatimuksena kuljetuksen jatkuminen entiseen malliin.

– Asiakkaan pitää saada palvelu tarpeen tullen ja matkustaa kuten tähänkin asti, Kiiski kertoo Uudelle Suomelle kysyttäessä laatuvaatimuksista.

Vammaisjärjestöt väittävät, että kilpailutuksen voittaneen yrityksen kalustolla on ”mahdotonta hoitaa kuljetuspalvelu asianmukaisesti”. Järjestön mukaan nykytilanteessa vaikeasti vammaisia kuljetetaan 69 auton kapasiteetilla, mutta kilpailutuksen voittaneella yrityksellä on käytössä vai 15 autoa.

Heiskasen mukaan kilpailutuksen voittanut taksiyritys on vakuuttanut pystyvänsä hoitamaan kuljetukset.

Vammaisjärjestöjen mielestä taksin odotusajoissa pitäisi olla selvät rajoitukset. Uuteen sopimukseen ei ole kirjattu mitään odotusajoista.

– Vammaisilla on oikeus edellyttää, että kuljetuspalvelujärjestelmä vastaa kohtuudella heidän aikataulullisiin tarpeisiinsa, Vammaisjärjestö kertoo kantelussa.

Kantelijat ovat huolissaan myös turvallisuusasioiden huomioimisesta tarjouskilpailussa.

Sopimukseen on kirjattu sääntö, jonka mukaan invataksien pitää täyttää turvallisuusehdot, mutta muunlaisiakin autoja voidaan käyttää vammaisten kuljettamiseen poikkeustapauksissa tilaajan, eli Turun kaupungin, suostumuksella.

– Jos tarjottu auto ei ole välttämättömien korjaustöiden, varaosien saantivaikeuksien tai valmistajan toimitusvaikeuksien vuoksi taikka jostain muusta palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä käytettävissä, Heiskanen kertoo.

Vammaisjärjestöjen mielestä asiakasta ei saa kuljettaa ilman asianmukaisia turvavälineitä missään olosuhteissa.

Lisäksi monille vammaisille olisi tärkeää, että he saisivat itse valita taksinkuljettajan. Osalla asiakkaista on kommunikaatio-ongelmia, joiden kanssa he ovat oppineet tulemaan toimeen tietyn taksinkuljettajan kanssa.

– Asiakkaat ovat aikaisemmin voineet soittaa tutun taksin, mutta nyt se mahdollisuus on nyt pois ja monia se harmittaa, Heiskanen kommentoi.

Kilpailutuksen voittanut taksipalvelu aloitta Turussa 1. lokakuuta.