Turun hovioikeus tiedottaa julistavansa tänään annetulla ratkaisullaan Pohjoismainen vastarintaliike -nimisen rekisteröimättömän yhdistyksen Suomen osaston (PVL) ja siihen suoraan tai välillisesti kuuluvat alueosastot sekä Pohjoinen perinne ry:n lakkautetuiksi.

Hovioikeuden ratkaisu on samanlainen kuin aiempi käräjäoikeuden ratkaisu.

Perusteena lakkauttamiselle on ollut se, että uusnatsien PVL:n toiminta on lain ja hyvien tapojen vastaista.

”Yhdistyksen lakkauttaminen edellyttää, että se toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja. Tällaisen toiminnan on oltava jatkuvaa ja sen on ilmennettävä selvää piittaamattomuutta yleisen edun vuoksi annetuista pakottavista lain säännöksistä. Hovioikeus on päätynyt siihen, että tässä asiassa olennaisuuden puolesta puhuvat seikat ovat painavampia kuin sitä vastaan puhuvat seikat”, hovioikeuden tiedotteessa kerrotaan.

Poliisihallitus kertoi joulukuussa 2016 nostavansa kanteen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi. ”Väkivaltaisten ja avoimen rasististen järjestöjen toiminnalle ei pidä antaa sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa”, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen totesi tuolloin.