Kansanedustajat kiirehtivät nyt joukolla edistämään lakia, joka rajoittaisi ulkomaalaisten tontti- ja kiinteistökauppoja Suomessa. Lakipaketti on tarkoitus saada läpi jo tällä hallituskaudella, mutta jotkut toivoisivat valtion kiinteistöpolitiikkaan sitäkin voimakkaampaa muutosta.

Asia on noussut esille Turun saariston viikonloppuisen suuren poliisioperaation myötä. Poliisi iski laajassa talousrikostutkinnassa useisiin kiinteistöihin, jotka mediatietojen mukaan kuuluvat huomiota herättäneelle Airiston Helmi -yritykselle. Muun muassa Uusi Suomi on kertonut venäläistaustaisesta yrityksestä, joka on ostanut useita tontteja Turun seudun laivaväylien varrelta. Poliisi ei ole vahvistanut, että talousrikostutkinta kohdistuisi Airiston Helmeen.

Lue tarkemmin: Satelliittikuva: Venäläisyhtiöllä ”hämmentävää” kalustoa Turun saaristossa

Perusuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén arvioi blogissaan, että Airiston Helmen liiketoiminnan tappiot kertovat todella huonosta bisneksestä tai mahdollisesti rahanpesusta, ”minkä johdosta poliisi on nyt tehnyt tonteilla mittavan operaation”.

Hän toivoo, että eduskuntaan syksyllä tuleva lakipaketti, jossa ETA-maiden ulkopuolelta tulevien maanostoille vaaditaan erillinen lupa, toteutuu sukkelasti. Lakipaketissa esitetään myös mahdollisuutta käyttää etuosto-oikeutta tai jopa pakkolunastaa tontti, jos kiinteistö sijaitsisi maanpuolustuksen tai rajaturvallisuuden kannalta merkittävällä alueella. Packalénin mielestä venäläisten tonttikaupat on pistettävä kuriin.

”Tämä on tärkeä lakipaketti, jonka läpivienti eduskunnassa on todella tärkeää”, Packalén korostaa.

”Maailma muuttuu. Seuraava sota, jos sellainen joskus tulee, ei ala rajalla vaan strategisesti tärkeissä kohteissa sisämaassa. Sodan aloittavat maahan jo salakuljetetut pienet joukko-osastot. Siksi meidän pitää huolehtia lain läpimenosta myös maanpuolustuksen näkökulmasta.”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen huomauttaa blogissaan, että ulkomaalaisten maakauppoihin on Suomessa jo osin puututtu ja kauppoja myös peruttu ja estetty.

”Vuonna 2015 estettiin esimerkiksi kauppa Puolustusvoimien harjoitusalueen läheltä Taipalsaaren Sarviniemessä, kun venäläistaustainen yhtiö yritti ostaa maa-alueen. Aivan oikein maata ei myyty eikä myyty kenellekään”, Heinonen kirjoittaa kehuen puolustusministeri Jussi Niinistöä (sin), joka on ”ymmärtänyt tilanteen vakavuuden”.

”Ulkomaalaisten maakauppoja rajoittavaa lainsäädäntöä alettiin valmistella jo 2017 ja alkuperäinen tarkoitus oli saada laki voimaan ensi vuoden alusta. Nyt työtä on välttämätön kiirehtiä”, Heinonen katsoo.

Heinosen mielestä Turun saaristossa on tehty pitkään toimenpiteitä, ”mitkä eivät tällaiseen paikkaan kuulu”.

”Tässä tapauksessa ostaja on ollut vielä venäläinen, mutta minusta oleellisinta on siis kuitenkin minusta se, että tällaisia strategisesti merkittäviä paikkoja ei myydä kenellekään pois valtion hallinnasta”, Heinonen kirjoittaa.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) kertoi alkusyksystä, että ulkomaalaisten kiinteistöjen omistamista ohjaava lakihanke etenee eduskunnan käsittelyyn syksyllä ja se on tarkoitus saada läpi jo tällä hallituskaudella. Valtioneuvoston kanslian työryhmä esitti kesällä, että maankäyttö- ja rakennuslakiin liitetään säännös kansallisesta turvallisuudesta alueidenkäytössä.

”Valtiolle esitetään etuosto-oikeutta kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävien kohteiden läheisyydessä. Työryhmä esittää myös, että muualla kuin Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueella kotipaikkaansa pitävän yhteisön ja muun kuin Euroopan unionin kansalaisen tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisen tulisi hakea lupa kiinteistön hankkimiseksi määrätyillä alueilla”, Niinistö kertoi.

”Toimenpide-ehdotuspaketti on laadittu siten, että kansallista turvallisuutta voidaan parantaa puuttuen mahdollisimman vähän kiinteistökauppaan, ulkomaalaisten kykyyn investoida Suomeen tai perustusoikeuksien antamaan suojaan. Sen sijaan toimenpide-ehdotukset täydentäisivät esitettyä tiedustelulainsäädäntöä tarjoten konkreettisia keinoja havaittujen turvallisuusriskien poistamiseksi.”

Lue myös: Puolustusvoimien kaksoiskansalaiskielto etenee – ”Vain Suomen kansalainen voitaisiin nimittää”

Sdp:n kansanedustaja Suna Kymäläinen, joka on pitänyt esillä Airiston Helmen tapausta, on toivonut valtion kiinteistöstrategiaan voimakkaampaa muutosta kuin työryhmän esittämä malli.

”On hämmentävää, että samaan aikaan kun tarve sääntelystä tunnistetaan, valtion kiinteistövarallisuutta hallinnoiva Senaatti-kiinteistöt kauppaa Imatralla Rajavartiolaitoksen käytöstä poistamia Immolan varuskunnan kiinteistöjä. Järjettömintä asiassa on, että kysymyksessä on alueen aitojen sisäpuolella olevat kiinteistöt; alue, jossa koulutetaan armeijan erikoisjoukkoja”, Kymäläinen ihmetteli tiedotteessaan.

”Senaatti on jo myynyt useita alueturvallisuuden kannalta merkittäviä kohteita ja sama toiminta näyttää jatkuvan. Kaiken kiinteistökauppaan liittyvien keskustelujen, lakiesitysten ja selvitystöiden jälkeen, meillä yhä syntyy järjenvastaisia tilanteita, jossa valtion liikelaitos kauppaa strategisesti merkittävällä alueella olevia kohteita”, kansanedustaja jatkoi.

Lue myös:

KRP:n jättioperaatio jatkuu: ”Keskitymme erityisesti selvittämään pimeän työvoiman käyttöä rakentamisessa”

Valtiojohtoa informoitu tapahtumista Turun saaristossa: ”Kyse poikkeuksellisen suuresta operaatiosta”

Ilkka Kanerva KRP:n operaatiosta LM:lle: ”Saaristomerellä on tehty kaikenlaisia havaintoja vuosien aikana”