Kaikkia Turun terrori-iskun jälkeen annettuja turvallisuussuosituksia ei ole pantu toimeen, selviää oikeusministeriön raportista. Tutkintaryhmä antoi yhdeksän turvallisuussuositusta viranomaisille, jotka ovat nyt antaneet selvitykset toimenpiteistään.

Yhdeksän turvallisuussuositusta oli osoitettu Maahanmuuttovirastolle, oikeusministeriölle, sisäministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, Poliisihallitukselle, Suojelupoliisille, Hätäkeskuslaitokselle ja valtioneuvoston tilannekeskukselle.

Turvallisuustutkintalain mukaan kukin ministeriö seuraa oman toimialansa suositusten toteutumista. Raportista selviää, että kaksi suositusta jäi toteuttamatta kokonaan, koska niihin ei riittänyt rahaa: neuvontapalvelu ja radikalisoitumisen ehkäisemisen tukeminen.

Nämä 9 suositusta annettiin, näin kävi

Turvapaikkapäätösten ja niistä hallinto-oikeuksiin tehtyjen valitusten keskimääräinen kokonaiskäsittelyaikaa piti lyhentää merkittävästi 1,5 vuodesta. Raportin mukaan keskimääräiset käsittelyajat olivat 8,5 kuukautta vuonna 2017 ja 13,1 kuukautta vuonna 2018. Alkuvuonna 2019 keskimääräinen käsittelyaika on ollut 12,8 kk ja tavoitteena on saada keskimääräinen käsittelyaika hallinto-oikeuksissa lyhenemään noin kuuteen kuukauteen vuoden 2019 loppuun mennessä.

Maahanmuuttoviraston piti kehittää menettelytapojaan niin, että se hyödyntää kaikki kohtuudella käytettävissä olevat keinot turvapaikanhakijoiden henkilöllisyyden ja iän selvittämiseksi. Maahanmuuttovirasto on toteuttanut suosituksen jälkeen erilaisia hankkeita, jotka liittyvät henkilöllisyyden ja taustojen selvittämiseen.

Sisäministeriön piti huolehtia turvapaikanhaun neuvontapalvelusta, jota ei kuitenkaan ole saatu perustettua. Sisäministeriö toteaa lausunnossaan, että neuvontapalvelun perustaminen ja ylläpitäminen edellyttävät resurssien sitomista ja määrärahojen kohdentamista riippumatta neuvontapalvelun sijainnista eikä resursseja ei ole nykyisin mahdollista irrottaa.

Sisäministeriön piti selvittää radikalisoitumisen ehkäisemispalveluita ja niiden turvaamista. Sisäministeriön mukaan toimintaan ei ole osoitettu rahoitusta valtion vuoden 2019 talousarviossa.

Poliisihallituksen ja Suojelupoliisin piti sopia radikalisoitumista estävistä toimintamalleista. Suositusta on pyritty toteuttamaan erilaisissa hankkeissa.

Johtamista ja viestintää piti kehittää niin, että niin hätäkeskus, poliisi, pelastustoimi, ensihoito kuin sosiaalitoimi pääsevät mukaan äkillisissä tilanteissa. Muun muassa uusi tietojärjestelmä tehostaa tavoitetta, ja se tulee kaikkien hätäkeskusten käyttöön kevään 2019 loppuun mennessä. Sisäministeriön lausunnon mukaan asiaan liittyvä ohjeistus on riittävällä tasolla, mutta käytännön harjoitteluun tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.

Sisäministeriö ja Hätäkeskuslaitoksen piti kehittää uusia toimintamalleja nopeaan väestön varoittamiseen. Hätäkeskuksen ylläpitämään 112-sovellukseen on tullut vaaratiedoteominaisuus, joka mahdollistaa alueellisen vaaratiedottamisen.

Tilannetiedon kulkua piti tehostaa. Laki valtioneuvoston tilannekeskuksesta on raportin mukaan merkittävästi parantanut viranomaisten yhteistyön mahdollisuuksia tilannekuvan kokoamisessa.

Poliisille ja terveydenhuoltohenkilökunnalle piti laatia säännöt, joiden perusteella niiden on onnettomuus- ja väkivaltarikostilanteissa luovutettava tiedot uhrien ja lähiomaisten henkilöllisyydestä psykososiaalisen tuen tarpeisiin. Kävi ilmi, että säädösmuutoksille ei ole tarvetta, mutta tietoisuutta pyritään edistämään koulutuksella ja tiedotuksella.