Turvapaikanhakijoiden oikeutta työntekoon laajennetaan tilapäisellä muutoksella ulkomaalaislakiin. Hallitus esitti asiaa koskevan väliaikaisen lain vahvistamista torstaina, sisäministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 29.6.

Lakimuutoksella luovutaan väliaikaisesti turvapaikanhakijoiden työnteon aloittamista koskevista kolmen ja kuuden kuukauden karenssiajoista. Turvapaikanhakijat saavat heti lain tullessa voimaan oikeuden työskennellä maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden tehtävissä.

”Tämä tuo osaltaan helpotusta tilanteeseen, jossa Suomeen ei tänä vuonna saada riittävästi kausityövoimaa ulkomailta. Laki on voimassa 31.10.2020 asti”, ministeriö kertoo.

Karenssiajoista luopuminen koskee niitä turvapaikanhakijoita, joilla on väliaikaisen lain voimaan tullessa kansainvälistä suojelua koskeva asia vireillä joko Maahanmuuttovirastossa tai hallintotuomioistuimessa. Muutoksella poistetaan jäljellä oleva karenssiaika niiltä turvapaikanhakijoilta, joiden hakemuksista ei ole kulunut mainittua kolmen tai kuuden kuukauden karenssiaikaa.

Oikeus työnteon jatkamiseen koskee niitäkin turvapaikanhakijoita, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen hakemukseensa.

”Lisäksi turvapaikanhakijat voivat tilapäisesti jatkaa työntekoa nykyistä pidempään maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden tehtävissä. Jos turvapaikanhakija saa kielteisen turvapaikkapäätöksen ja häntä koskeva maastapoistamispäätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi, hän voi kuitenkin jatkaa työntekoa sen aikaa, kun hän on poikkeusolojen vuoksi maassa ja saa vastaanottopalveluja”, tiedotteessa kerrotaan.

Ministeriö toteaa, että koronaviruspandemian vuoksi asetettujen matkustusrajoitusten takia ulkomaisen työvoiman maahantulo on vähentynyt merkittävästi. Haasteena on saada riittävästi työvoimaa etenkin kausityöntekijöitä tarvitseville maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden aloille.

”Tästä syystä kriittisiin töihin tarvitaan monipuolisesti myös kotimaista ja ulkomaista työvoimaa, joka on jo Suomessa. Hallitus linjasi neuvottelussaan 6.5. maa- ja puutarhatiloilla tarvittavan kausityövoiman saatavuuden turvaamisesta.”

Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus seuraa tarkasti säädettävän väliaikaisen lainsäädännön vaikutuksia ja antaa asiasta selvityksen hallintovaliokunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä.