Euroopassa on käynnissä hanke eräänlaisen suuren karkotuskeskuksen tai turvapaikanhakijaleirin perustamiseksi Euroopan unionin ulkopuolelle.