Ruotsin kokonaispuolustuksen instituutin FOIn tutkija Robert Dalsjö arvioi, että Suomen ja Ruotsin päätös osallistumisesta Ison-Britannian johtamiin nopean toiminnan JEF-joukkoihin ei muuta turvallisuustilannetta Itämerellä, mutta saattaa loukata venäläisten ylpeyttä.

–Siitä tulee sellainen kuva, että pienet maat, joista ei ole Venäjälle minkäänlaista uhkaa tekevät päätöksiä ottamatta Venäjän intressejä huomioon. Se antaa iskun venäläisten arviolle Venäjästä suurvaltana. Maa, joka ei pysty pelottelemaan pieniä naapureitaan ei oikeasti ole suurvalta. Tästä syystä jokainen kerta jolloin toimimme itsenäisesti satuttaa Venäjän minäkuvaa, Dalsjö kommentoi Svenska Dagbladetille.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (uv.) mukaan JEF-joukot ovat yksi tärkeä osa Suomen puolustusyhteistyön verkostoa. Hän korosti perjantaina, että turvallisuusympäristö on muuttunut epävakaiseksi, ja että muutosten vaikutusten arvioidaan jatkuvan pitkän aikaa.

–Toimintaympäristö vaatii meiltä kaikilta kansallisen puolustuskyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä. Suomessa tätä tukevat voimavarojen kasvattaminen, lainsäädännön saattaminen ajan tasalle ja yhteistyön syventäminen, puolustusministeri sanoi Pohjois-Euroopan turvallisuutta koskevassa seminaarissa Tukholmassa.

Niinistö myös korosti, että puhuttaessa jaetusta turvallisuusympäristöstä on itsestään selvää puhua jonkin verran myös Venäjästä.

–Venäjä on osoittanut suurta päättäväisyyttä pyrkimyksessään palauttaa suurvalta-asemansa. Venäjällä oli ennen käytössään erilaisia työkaluja lähiulkomaita sekä muita ulkomaita varten, mutta vanha lähestymistapa näyttää olevan muuttumassa. On hahmottumassa yksi työkalupakki: voimapolitiikan työkaluja, joita on käytetty lähiulkomaiden kohdalla, voidaan nyt käyttää myös muualla, jos Venäjän turvallisuusintressit ovat uhattuina.

Ison-Britannian johtaman Joint Expeditionary Force (JEF) -joukon ympärille rakentuvan yhteistyön tavoitteena on tukea osallistuvien maiden sotilaallisten valmiuksien kehittämistä ja ylläpitämistä. Puolustusministeriön mukaan Suomen osallistuminen perustuu puolustusvoimien suorituskykyjen ja yhteistoimintakyvyn kehittämistarpeeseen.