Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen halusi torstaina Suomessa vieraillessaan korostaa, että Suomi voi turvallisuuspoliittisesti jännittyneessä tilanteessa luottaa EU:n lojaalisuuteen itseään kohtaan. Von der Leyen nosti esiin EU:n perussopimuksen artiklan 42.7, jonka mukaan EU-mailla on velvollisuus auttaa aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutuvaa jäsenvaltiota.