Valtiotieteen tohtori, lakimies ja ex-diplomaatti Jukka Seppinen kysyy Puheenvuoron blogissaan , onko mahdollista eriarvoistaa irtisanomisperusteita suurissa ja pienissä yrityksissä. Seppinen viittaa Juha Sipilän (kesk) hallituksen suunnittelemaan niin sanottuun irtisanomislakiin, jolla halutaan helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä.

”Kun hallitus sanojensa mukaan antaa pieniä työnantajia suosivan lakiesityksen, päädytään asiaan eduskunnassa. Lakiesitys tulee saattaa perustuslakivaliokunnan tiukkaan käsittelyyn. Onko mahdollista eriarvoistaa irtisanomisperusteita suurissa ja pienissä yrityksissä. Yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla sanon heti, että EI. Vain perustuslain säätämisjärjestyksessä tämä on mahdollista. Siihen en näe mahdollisuuksia”, Seppinen kommentoi.

Hallitus antaa eduskunnalle ensi viikolla tiedonannon työllisyyspolitiikasta, jonka osa niin sanottu irtisanomislaki on. Tiedontanto tarkoittaa, että eduskunta keskustelee ilmoituksesta ja äänestää siitä sitten.

Ay-liike puolestaan on tehnyt selväksi, että poliittiset lakot ja ylityökiellot jatkuvat ja laajentuvat, ellei hallitus vedä koko esitystään pois.

Keskustan Kymenlaakso piirin hallituksen jäsen Vesa Levonen arvioi, että kiistassa on ajauduttu pisteeseen, jossa molemmat osapuolet ovat selkä seinää vasten eikä kumpikaan kykene antamaan periksi.

”Hallituksen ja ay-liikkeen välinen kiista olisi pitänyt kyetä ratkaisemaan aikaa sitten niin, ettei yhtäältä Suomessa olisi vaaraa ajautua yleislakkoon ja toisaalta ajautua sellaiseen tilanteeseen, jossa ay-liike voi vielä senkin jälkeen ryhtyä vastustamaan tulevaa hallituksen esitystä nk. irtisanomislaista ulkoparlamentaarisin keinoin”, hän kirjoittaa omassa Puheenvuoron blogissaan .

Jos hallitus saa tiedonantomenettelyn jälkeen suoritettavassa eduskunnan äänestyksessä luottamuksen, irtisanomislain valmistelu jatkuu ja ay-liike on ajettu Levosen mukaan polvilleen.

”Työtaistelutoimenpiteitten jatkaminen tämän jälkeen löisi väistämättä ay-liikkeen otsaan ns. roiston leiman, jonka kuuluisi joutua kaltereitten taa, mikäli se ei alistu ja jatkaa työtaistelutoimenpiteitten viemistä pahimmassa tapauksessa kohti yleislakkoa, jonka jälkeen varmasti koko Suomi ja kaikki suomalaiset häviävät tässä ”pirulliseksi” muuttuneessa uhkapelissä”, hän kirjoittaa.

Mikäli hallitus taas ei saisi luottamusta tiedonantomenettelystä käydyn keskustelun jälkeen, Levosen mukaan kyseessä olisi Sipilän hallituksen loppu, vaikka uusia hallitustunnusteluja käytäisiin vielä ennen kevään eduskuntavaaleja.

”Hallitus luonnollisesti tietää, että sillä on eduskunnan enemmistö ja se uskoo saavansa luottamuksen niin kuin se on tähänkin asti onnistunut nämä luottamusäänestykset selvittämään.”

Juha Sipilän mukaan tiedonantokeskustelu käydään eduskunnassa tiistaina ja keskiviikkona äänestetään, jatkaako hallitus linjaansa vai ei. Tilanteesta tekee erikoisen se, että esitystä henkilöperusteisten irtisanomisten helpottamisesta pienissä yrityksissä ei ole vielä annettu eduskunnalle, vaan eduskunta keskustelee ensi viikolla siitä, pitäisikö hallituksen jatkaa nykyisellä linjallaan.

Lue lisää:

”Toivon, että pääministeri Juha Sipilä ei lähde pikavoittojen toivossa romuttamaan yhteistyötä” - Näin ay-pomo perustelee päätöstä työtaisteluista

Demarikansanedustaja ryöpyttää: ”Hallitus leikkii irtisanomissuoja-asiassa tulella”

Antti Kaikkonen: ”Onko kiistely pienimpien yritysten työllistämiskynnyksen madaltamisesta enää missään mittasuhteissa?”

Sanaharkka Juha Sipilän päätöksestä: ”Poliittista teatteria ja ylimielistä huijausta”

Keskustavaikuttaja irtisanomislaista: ”Veikkaan että tilalle tulee voimakkaasti muutetumpi malli”