Yhteiskuntafilosofiaan erikoistunut tutkijatohtori Heikki A. Kovalainen kirjoittaa Etiikka-blogissa rasismin määrittelystä ja siihen liittyvistä väärinymmärryksistä, joita Kovalaisen mukaan esiintyy niin rasismin puolustajilla kuin sen vastustajillakin.