Filosofian tohtori, Helsingin yliopiston Suomen historian dosentti Marko Paavilainen kirjoittaa teoksessaan ”Murhatut veljet” (Siltala 2016) yhdestä ”Suomen rikoshistorian pahimmista murhamiehistä” Lauri Karasta ja tämän johtamasta punaisten eliittijoukosta sisällissodan alkupäivinä vuonna 1918.