Suomen hallinnon vuonna 2020 uudistava maakuntamalli on jo valmistuessaan vanhentunut. Näin arvioi muuttoliikkeen asiantuntija, valtiotieteiden tohtori Timo Aro kokoomustaustaisen Ajatuspaja Toivon uudessa #Makuvaalit-julkaisussa.

Maakuntauudistus toteutetaan osana sote- eli sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistusta. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kaupungeilta 18 maakunnalle.

–Nykyinen maakuntajako ei ole toiminnallisesti, väestöllisesti, eikä taloudellisesti kestävä tulevan aluerakenteen näkökulmasta. On jossain määrin paradoksaalista, että uusi maakuntamalli on jo toteutuessaan vanhentunut, Aro kirjoittaa.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori arvioi omassa kommentissaan, että ”Aron sanat ovat painavia”.

–Itse tosin en olisi käyttänyt ilmaisua ”jossain määrin”.

Aro perustaa näkemyksensä alue- ja väestörakenteen muutokseen ja hän katsoo, että ”18 alueen malli ei perustu todelliseen kehitykseen eikä toiminnallisuuteen”.

–2010-luvun tilastot ovat armottomat: muuttovoittoa maan sisäisestä muuttoliikkeestä on saanut vain viisi maakuntaa 19:sta [sisältää Ahvenanmaan], 14 seutukuntaa 70:stä ja 72 kuntaa 311:sta. Muuttovoittoa saa siis vain joka neljäs kunta tai seutukunta, mutta kaksi kolmesta on muuttotappiollisia, Aro kertoo ja lisää, että suurin osa Suomen pinta-alasta on poismuuttoaluetta.

Aron mukaan muuttoliikkeeseen liittyy sellainen pirullinen piirre, että se vahvistaa jo valmiiksi elinvoimaisia alueita ja heikentää supistumiskierteessä olevia alueita. Samalla Suomi ikääntyy voimakkaasti.

–Suurin demografinen tulevaisuushaaste liittyy työikäisen väestön määrän vähenemiseen ja vinoutuvaan ikäprofiiliin: työikäisen väestön määrä vähenee noin 100 000 henkilöllä samanaikaisesti kuin iäkkäiden määrä nousee noin 400 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä, Aro toteaa.

–Ikärakenteen mukaan tarkasteltuna suurin muutos ilmenee yli 75-vuotiaan väestön määrän lähes kolminkertaistumisena vuosien 2015–2030 välisenä aikana.

Päivitys 24.11.: Tässä jutussa kerrottiin aiemmin Timo Aron väitteen mukaisesti, että Ruotsi olisi valmistelemassa siirtymistä nykyisestä 21 maakäräjän aluemallista kuuteen suuralueeseen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä Ruotsin hallituksen suunnitelma suuralueista on kaatunut.

Vapaavuori: En vieläkään usko

Helsingin pormestari Vapaavuori kommentoi, ettei hän vieläkään usko maakuntauudistuksen toteutuvan. Hän pitää koko uudistusta ”onnettomana harjoituksena”, joka perustuu ”vääriin lähtöolettamiin ja vanhentuneisiin asetelmiin”.

–Siinäkin tapauksessa, että maakuntahallintoon koettaisiin tarve siirtyä, itse mallin pitäisi olla olennaisesti erilainen kuin mitä hallitus nyt esittää, kuten Aro tekstissään hyvin osoittaa. Kun näin on, on vaikea välttyä vaikutelmalta, että vireillä olevan maan suurimpiin kuuluvan hallintouudistuksen taustalla on enemmän itseisarvoisuutta, valtapyrkimyksiä ja kansallisromantiikkaa kuin aitoa halua luoda edellytyksiä isänmaan kaikkinaiselle menestykselle. Tämä on hyvin, hyvin surullista, Vapaavuori kirjoittaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo painotti keskiviikkona, että kokoomus on puolueena sitoutunut sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamiseen.

–Hallinto on ihan erikseen, eikä jäsen Vapaavuori päätä sitä, Orpo totesi.

Lue lisää Orpon näkemyksistä Talouselämästä.