Perustulo ei välttämättä automaattisesti vähennä byrokratiaa, paljastaa Tampereella tiistaina luennoinut Jurgen De Wispelaere väitöskirjassaan.

Väitöskirjan esitarkastajana toiminut Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo pitää De Wispelaeren väitöstutkimusta tärkeänä, koska julkisessa keskustelussa perustulo saa paljon kannatusta.

–Siinä oli erittäin hyvin tuotu esiin hallinnollisia haasteita ja esteitä perustulolle. Esimerkiksi se, että ei ole mitenkään itsestään selvää, että perustulo vähentäisi byrokratiaa ja se, että ei ole helppoa toteuttaa sellaista perustuloa, joka olisi jollain tavalla vastikkeellinen, Hiilamo sanoo Uudelle Suomelle.

De Wispelaere kertoo väitöskirjassaan, että perustuloa kannatetaan usein, koska vastustetaan byrokratiaa, jota ihmiset joutuvat kohtaamaan hakiessaan etuuksia: perustulon ajatellaan vähentävän kansalaisten nöyristelevää roolia.

Hänen mukaansa monilla on väärä luulo, että perustulo ei vaadi mitään hallinnointia. Hän korostaa, että myös perustulomallissa tarvitaan byrokratiaa, jos halutaan varmistaa, että kaikki perustuloa tarvitsevat saavat sitä.

Hiilamo nostaa esiin sen, että väitöskirja perustui brittiläiseen kontekstiin. Britanniassa ei ole samanlaisia tulorekistereitä kuin Suomessa.

–Kyllä Suomessa esimerkiksi toimeentulotuessa on aika paljon alikäyttöä. Miten perustulo tulisi niille, jotka eivät saa tai hae toimeentulotukea, ei välttämättä ole niin yksinkertaista, Hiilamo sanoo.

Hiilamo korostaa, että perustulo ei ole yksi malli, vaan sen toteutustapoja on useista, ja siksi asiasta ja sen yksityiskohdista pitäisi käydä enemmän julkista keskustelua.

–On mietittävä tarkoin sitä, että kun tehdään ehdotuksia perustulomalleista, niin ne ovat luonteeltaan poliittisia. Poliittisia kannanottoja ja puolueiden mielipiteitä tarvitaan siinä vaiheessa, kun malleja muodostetaan, Hiilamo toteaa.

De Wispelaere vertailee väitöskirjassaan yleisesti kannatettuja perustulon malleja. Hän ei pidä yhtäkään esitetyistä malleista sellaisenaan hyvänä, ja toivoo, että uusia malleja ja ideoita aiheesta esitetään.

Suomessa ensi vuonna toteutettava perustulokokeilu on saanut maailmallakin paljon huomiota.