Helsingin yliopiston tutkimusryhmä esittää Suomeen uutta osallistavan sosiaaliturvan mallia osallistumistuloa, jonka tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä.

Osallistumistuloon sisältyisi työnhaun ohella sosiaalityöntekijän kanssa sovittavia työllisyyttä tai osallisuutta edistäviä toimia.

Osallistumistulo palveluna antaisi sen kohderyhmään kuuluville työttömille mahdollisuuden sopia sosiaalityöntekijän kanssa tietyissä rajoissa oman tapansa osallistua aktiivitoimiin. Valinnanvapauden ohella malli sisältäisi myös velvoitteita. Tutkimuksen mukaan palveluihin osallistumisen seurantajärjestelmä olisi kuitenkin kevyt ja perustuisi lähtökohtaisesti luottamukseen. Välineenä voisi olla käyttäjäystävällinen internet-pohjainen tietojärjestelmä.

– Osallistumistulon malli tarkoittaisi melko radikaalia muutosta kohderyhmään kuuluvien työttömien oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Samalla se olisi paradigman muutos suomalaisessa aktivointipolitiikassa ja sosiaalityössä. On tärkeää käydä aiheesta perusteellinen yhteiskunnallinen keskustelu ja ottaa kohderyhmään kuuluvat ihmiset mukaan päätöksentekoon, tutkimusryhmää johtanut Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo kertoo.

Tutkimusryhmä esittää, että osallistumistuloa voitaisiin kokeilla ensin esimerkiksi tietyillä alueilla tai sosiaalipalvelutoimistoissa.