Työterveyslaitoksen tutkija Eero Lantto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen suosittelevat, että Suomi valitsisi talviajan, kun eduskunta aikanaan päättää asiasta.

Suomessa kerätään parhaillaan Otakantaa-verkkosivuston kyselyllä kansalaisten näkemyksiä asiasta. EU:n jäsenmaiden on määrä ilmoittaa päätöksestään komissiolle huhtikuuhun 2019 mennessä. Kellonaikojen siirtely saattaa jäädä Euroopan unionissa historiaan jo ensi vuoden kuluessa.

”Kansanterveydellisistä syistä kannattaisi valita talviaika eli normaaliaika. Suomessa on läpi vuoden valoisaa aikaa enemmän iltapäivän kuin aamupäivän puolella. Jos Suomi valitsisi pysyvän kesä­ajan, aamut olisivat nykyistä pi­meämpiä lokakuun lopulta maaliskuun lopulle. Koska sisäinen kello tahdistuu aamuvaloon, pysyvän kesäajan pimeämmät aamut häiritsisivät sisäistä kelloa enemmän kuin nykyisin”, Lantto ja Partonen kirjoittavat Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla.

Heidän mukaansa unirytmi muuttuisi, väsymys lisääntyisi ja mieliala laskisi, jos Suomi päättäisi jäädä pysyvästi kesäaikaan.

”Kun univelkaa kertyy, terveys kärsii. Huonosti nukutut yöt nostavat verenpainetta, voimistavat nälän tunnetta, heikentävät sokerinsietoa ja altistavat lihomiselle. Lokakuulta helmikuulle olisi odotettavissa niin univelan, univaikeuksien kuin kaamosoireilunkin yleistymistä”, Lantto ja Partonen toteavat.

Nykyisen talviajan valinnasta olisi heidän mukaansa hyötyä etenkin iltavirkuille.

”Silloin maaliskuun lopulta lokakuun lopulle ilta hämärtyisi ja aamu sarastaisi tunnin aiemmin kuin nykyisin. Jos valoisaa aikaa on enemmän ennen puoltapäivää kuin sen jälkeen, se edistää nukahtamista ja voi johtaa parempiin yöuniin. Nykyisin suomalaiset kärsivät univaikeuksistaan useimmiten juuri kesäisin”, tutkijat sanovat.

Pysyvästä kesäajasta olisi Lanton ja Partosen mukaan haittaa koko EU:n alueella, mutta haitat ovat sitä suuremmat, mitä pohjoisempana ollaan. Suomalaiset kuuluisivat siis niihin EU-kansalaisiin, jotka kärsisivät muutoksesta eniten.

Viimeinen pakollinen siirtyminen kesäaikaan tapahtuu ehdotuksen mukaan sunnuntaina 31. maaliskuuta 2019. Sen jälkeen EU-maat, jotka haluavat siirtyä pysyvästi talviaikaan, voisivat vielä kerran siirtää kellonaikaa sunnuntaina 27. lokakuuta 2019.

Uusi Suomi kysyi aiemmin tässä kuussa lukijoiltaan, pitäisikö Suomen valita kesä- vai talviaika. Kyselyyn on tähän mennessä tullut yli 3000 vastausta. Tätä kirjoitettaessa vastanneista 58 prosenttia kannattaa normaali- eli talviaikaa, loput puolestaan kesäaikaa. Voit edelleen vastata US:n kyselyyn täällä !

Lisää aiheesta:

Kesä- vai talviaika? Yli 120 000 suomalaista teki jo virallisen valinnan – ”Poikkeuksellista”

Suomen aikavyöhyke voi muuttua – Esitys: viimeinen pakollinen kellonajan siirto 31.3.2019