Kolme Jyväskylän yliopiston tutkijaa ottaa kantaa hiljattain käynnistyneeseen keskusteluun parisuhteen tasa-arvosta.

Heidi Elmgren, Annukka Lahti ja Tiina Sihto kirjoittavat mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa, että ”naisvalitus ei ratkaise ongelmia, mutta ongelmat eivät myöskään ratkea vain vaatimalla naisia lopettamaan valitus”.

Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen kertoi aiemmin tässä kuussa olevansa huolissaan miesten väheksymisestä parisuhteissa. Miesasiamies Milko Aikio (ps.) kiitteli Vaarasen avausta ja koki, että miesviha myrkyttää suomalaista yhteiskuntaa.

Tutkijat Elmgren, Lahti ja Sihto toteavat, että parisuhteiden taustalla vaikuttavat sukupuolittuneet valtasuhteet.

– Tutkimukset osoittavat, että naiset kantavat edelleen miehiä suuremman vastuun kotitöistä ja sen koordinoinnista, eli niin kutsutusta metatyöstä sekä kodin piirissä annettavasta hoivasta. Naisten vastuulle jää usein myös tunnetyö, kuten parisuhteen hoitaminen, he huomauttavat.

Tutkijat ovat sitä mieltä, että naisella on liian usein pomon rooli parisuhteessa.

– Ei riitä, että miehet ottavat osaa kotitöihin. Miesten tulisi ottaa vastuuta myös niiden organisoinnista. Muuten tilanne synnyttää työnjohtaja–työntekijä-mallisen parisuhteen ja ajaa miehet Vaarasen mainitsemaan tilaan: apureiksi ja pahimmillaan sivullisiksi parisuhteissa ja perheissä. Tällainen parisuhde ei ole tasa-arvoinen eikä voi olla kummallekaan osapuolelle tyydyttävä, he kirjoittavat.