”Suomen vuodesta 2015 lähtien harjoittama rajapolitiikka on mahdollistanut paperittomien ihmisten lukumäärän dramaattisen kasvun.” Näin toteavat