Armeijan käyneillä ihmisillä on keskimäärin parempi tulotaso jo 30-vuotiaina kuin armeijan käymättä jättäneillä, ilmenee Aalto-yliopiston, VATT:n, Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoista tekemästä tutkimuksesta. Tutkimuksesta uutisoi Talouselämä.

Tulotasoa ja armeijan yhteyttä oli selvitetty, kun henkilö oli 30-vuotias. Parhaiten ansaitsevassa kymmenyksessä 30-vuotiaista miehistä yli 80 prosenttia oli käynyt armeijan. Tulotasoltaan alhaisimpaan kymmenykseen kuuluvissa armeijan käyneitä oli selvästi vähemmän, alle 60 prosenttia.

Mitä isommat ansiot, sitä todennäköisemmin henkilö on suorittanut armeijan. Tutkijoiden mukaan syy parempaan tulotasoon ei kuitenkaan ole siinä, että armeija opettaisi työelämässä menestymisen taitoja.

– Armeija valikoi miehiä, eikä suinkaan ota palvelukseen kaikkia. Sen tähden pienituloisimmat ja huonommin pärjäävät eivät ole armeijassa, tutkimusta tekemässä ollut professori Roope Uusitalo väittää.

– Armeija ottaa sisään 70 prosenttia miehistä, eikä se ole sattumanvaraista, ketä siellä on. Se ottaa sen paremman 70 prosenttia, kuten kaikki muutkin. Armeija valikoi kuten työnantajatkin.

Puolustusvoimat kiistää väitteen siitä, että armeija valikoisi varusmiehensä.

– Ei pidä paikkansa. Se on asevelvollisuuslaki, tai oikeastaan perustuslaki, mikä määrää, että jokainen on maanpuolustusvelvollinen. Asevelvollisuuslaki ei anna minkäänlaista mahdollisuutta tehdä valikointia. Jokainen, joka on asevelvollisuuskelpoinen, se me koulutetaan, Pääesikunnan koulutusosaston erikoissuunnittelija Kari J. Laitinen sanoo Talouselämälle.

Laitinen huomauttaa, että on eri asia, jos henkilö ei ole palveluskelpoinen. Silloin hän voi saada vapautuksen armeijasta.

– Mutta se tapahtuu lääketieteellisin perustein, ei valikoinnilla, jota asevelvollisuuslaki ei mahdollista, hän vakuuttaa.

– Armeijaan pääsee kaikki halukkaat. Se on kansalaisvelvollisuus, joka on mahdollistettu jopa naisille vapaaehtoisen palveluksen muodossa.

Tutkimuksessa oli mukana noin 400 000 varusmiestä, jotka olivat syntyneet vuosina 1967–79.