Ydinvoiman kannattavuutta koskeva uusi tutkimus kyseenalaistaa viimeaikaiset suunnitelmat lisätä ydinvoimainvestointeja erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tutkimus julkaistiin elokuussa tiedelehti Joulessa.

Tutkijoiden mukaan uusiutuvaan energiaan verrattuna jokainen investointi ydinvoimaan viivästyttää dekarbonisaatiota eli hiilestä irtautumista.

”Hiilestä irtautuvassa maailmassa viivytykset kasvattavat CO₂-päästöjä”, saksalaisjohtoinen ryhmä kirjoittaa.

Heidän mukaansa ilmastokriisin keskellä pitäisi suosia teknologiaa, joka on halvinta ja nopeiten käyttövalmista.

Tutkijat kävivät läpi suunnitteilla olevia ydinvoimaloita ja toteavat, että kustannusten nousu alkuperäisestä on ollut merkittävä. Esimerkiksi ranskalaisen Flamanvillen ydinvoimalan budjetti kohosi 3,3 miljardista 13,2 miljardiin euroon. Luku ei pidä sisällään rahoituskulujen kasvua.

Esimerkkinä tutkijat käyttävät myös suomalaista Olkiluodon ydinvoimalaa, jonka kustannukset nousivat alunperin suunnitellut kolmesta miljardista 11 miljardiin euroon.

Jo vuonna 2014 julkaistiin tutkimus, jossa tarkastelluista 180 ydinvoimaprojektista 97 prosentissa kustannukset ylittyivät – keskimäärin 117 prosenttia.

”Matalasta tuottavuudesta huolimatta ydinvoima esitetään hyvänä investointina taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tänä päivänä kilpailu ydinvoiman kannattavuudelle ei kuitenkaan tule hiilestä tai kaasusta vaan uusiutuvista energiamuodoista”, tutkijat kirjoittavat.

Kyseenalaistaa luotettavuuden

Tutkimus kyseenalaistaa myös ydinvoiman luotettavuuden, huomioiden erityisesti ranskalaisten voimaloiden heikon käytettävyyden viime aikoina. Kysymyksiä ydinvoiman käytettävyydestä lisää tutkijoiden mukaan yhä yleistyvä kuivuus, jonka myötä voimaloilla on ongelmia jäähdytysvesien kanssa.

”Uusiutuvaa energiajärjestelmää tasapainottamaan tarvitaan ennemminkin joustavuutta kuin perustuotantoa.”

Vaihtoehtona ydinvoimalle tutkijat ehdottavat energian varastointia vedyn muodossa, akkuja sekä pumppuvoimaloita.

”Ilmastokriisi vaatii kiireellisiä toimia ja niin suuria investointeja, että niiden kannattavuus on ensisijaisen tärkeää.”

Kansainvälinen energiajärjestö IEA vahvisti lokakuussa 2020, että aurinkovoimasta oli tullut halvinta energiaa koskaan. Tekniikka&Talous kirjoitti jo vuonna 2010, että Yhdysvaltain Pohjois-Carolinassa aurinkoenergia oli ydinvoimaa halvempaa.

LUE SEURAAVAKSI: