Ikääntyneiden työllisyys parantui, kun eläkeputken alaikärajaa nostettiin kahdella vuodella, kertoo tuore tutkimus. Eläkeuudistus tehtiin vuonna 2005, ja se koski vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneitä.

Työttömyysputkella tarkoitetaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäiviä. Ansiosidonnainen päättyy normaalisti 300, 400 tai 500 päivän jälkeen. Lisäpäiviin oikeutetut saavat ansiosidonnaista työttömyyskorvausta aina eläkepäiviin asti.

Tutkimuksen mukaan vuoden 1950 alussa syntyneet työskentelivät työuransa viimeisen vuosikymmenen aikana keskimäärin seitsemän kuukautta enemmän kun vuoden 1949 lopussa syntyneet. Tämän vuoksi vuonna 1950 syntyneet saivat palkkatuloja kymmenen vuoden aikana noin 22 000 enemmän ja vastaavasti työttömyysetuuksia 11 000 euroa vähemmän kuin vuonna 1949 syntyneet.

2000-luvun alussa yksityisellä sektorilla työskenteli noin 33 000 vuonna 1950 syntynyttä henkilöä. Tämän joukon nettotulonsiirrot yhteiskunnalle kymmenen vuoden ajalta olivat noin 500 miljoonaa euroa suuremmat kuin ne olisivat olleet, jos työttömyysputkea ei olisi kiristetty.

Eläkeputken alaikärajaa on nostettu useaan otteeseen vuoden 2005 jälkeen, edellisen kerran tämän vuoden alussa jälleen yhdellä vuodella. Tällä hetkellä vuonna 1961 tai myöhemmin syntynyt työtön henkilö on oikeutettu työttömyysturvan lisäpäiviin 62-vuotiaana.

Tutkimuksen ovat tehneet Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tutkijat Hanna Pesola ja Tomi Kyyrä. Tutkimusartikkeli on julkaistu Labour Economics -lehdessä.