Ruotsissa Örebron yliopistosairaalan tutkimuksissa on havaittu viitteitä aivosyövän ja kännykänkäytön välisestä yhteydestä. Tämä selviää sairaalan tuoreesta julkaisusta, jossa tutkija Lennart Hardell on yhdistellyt aiemmin 1990-luvulla ja 2000-luvulla tekemiään tutkimuksia.

Ruotsalaistutkimusten mukaan kännykän käyttö näytti lisäävän aivokasvaimen riskiä.

Vastaava tutkija Sirpa Heinävaara Suomen Säteilyturvakeskuksesta toteaa, että suurimmassa osassa aiheesta tehdyissä tutkimuksissa tätä yhteyttä ei ole voitu osoittaa.

- Sitten on muutamia tutkimuksia, joissa yhteydestä on havaittu viitteitä. Osa niistä on juuri Hardellin tekemiä, Heinävaara sanoo Uudelle Suomelle.

Heinävaaran mukaan kyse on todennäköisesti sattumasta. Yhteydestä tai sen puutteesta voidaan olla varmoja vasta, kun asiaa on tutkittu tarpeeksi.

Heinävaaran mukaan alan tutkimusmenetelmissä on ongelmia: esimerkiksi ruotsalaistutkimukset perustuvat paljolti ihmisten muistiin, joka tunnetusti on hatara.

- Jos henkilöä pyydetään arvioimaan kymmenen vuoden takaista kännykänkäyttöään, muistaminen voi olla vaikeaa.

Heinävaaran mukaan paljon kännykkää käyttävät usein yliarvioivat ja vähän käyttävät aliarvioivat aikaisemman käyttönsä. Lisäksi tutkimuksiin osallistuneiden, terveiden ja jo aivosyöpään sairastuneiden tutkimushenkilöiden muistamisessa voi olla eroja.

Heinävaaran mukaan Suomi on ollut vuodesta 2009 lähtien mukana kansainvälisessä Cosmos-seurantatutkimuksessa, jossa on pyritty välttämään muun muassa muistamiseen liittyviä ongelmia.

- Aikaa menee vielä, ennen kuin tutkimuksesta saadaan tuloksia, Heinävaara sanoo, muttei osaa kertoa, milloin Cosmos-tutkimuksen tulokset ovat selvillä.