Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan koulujen alkamisajan pienikin myöhäistäminen voisi olla yksi ratkaisu high school- eli lukioikäisten oppilaiden krooniseen univajeeseen.

Unitutkija Julie Boergers tarkkaili 200:ta keskimäärin noin 15,6-vuotiasta oppilasta testijaksolla, jonka aikana heidän koulunsa kokeili koulun alkamisajan 25 minuutin lykkäystä. Kun koulu tavallisesti alkoi kello 8.00, alkoi se testijakson aikana kello 8.25.

Tutkimuksen mukaan alkamisajan lykkäyksellä oli merkittävä yhteys nuorten yöunien pidentymiseen. Keskimäärin yöuni pidentyi 29 minuuttia. Niiden oppilaiden, jotka nukkuivat yössä kahdeksan tuntia tai enemmän, osuus nousi 18 prosentista 44 prosenttiin.

Myös oppilaiden päiväväsymyksessä ja kofeiinin käytössä havaittiin vähentymisen merkkejä. Boergers uskookin, että päättäjien kannattaisi ottaa tutkimus huomioon.

–Tämä tutkimus antaa jälleen lisänäyttöä teinien koulujen alun lykkäämisen hyödyistä, Boergers sanoo lehdistötiedotteessa.

–Jos mukailemme koulun aikatauluja noudattamaan paremmin nuorten omaa rytmiä ja unentarvetta, oppilaamme ovat tarkkaavaisempia ja onnellisimpia sekä oppivat paremmin.

Tutkimus on julkaistu tiedejulkaisussa Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics.