Ylipainoiset 70-75-vuotiaat vanhukset elävät normaalipainoisia ja alipainoisia vanhuksia pidempään, tuoreessa Journal of the Ameican Geriatrics Society -lehdessä julkaistu tutkimus selvittää.

- Tutkimus osoittaa, että henkilöillä jotka ovat selvinneet 70-vuotiaiksi kuolinriski on pienempi niiden vanhusten joukossa, joiden painoindeksi luokitellaan ylipainoiseksi, sanoo professori Leon Flicker brittilehti Guardianille.

Flickerin mukaan tutkimuksessa huomioitiin myös ne henkilöt, jotka olivat menehtyneet jo ennen kuin he olivat täyttäneet 70 vuotta. Tulos oli sama, vaikka ylipainon on jo aiemmin todettu aiheuttavan sydän- ja verisuonitauteja sekä syöpää.

- Tämä tutkimus siis tukee havaintoa, että vanhemmissa ikäryhmissä painonmenetys on yhteydessä kasvavaan kuolinriskiin.

Samassa tutkimuksessa havaittiin myös, että vähäinen liikkuminen on useimmiten vaaraksi naisille kuin miehille. Tämä koskee Guardianin mukaan kaikenikäisiä ihmisiä.