Juha Sipilän hallituksen ajaman sote-uudistuksen rahoitusmalli heikentää merkittävästi maakuntien kannustimia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon tehostamiseen, arvioivat Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijat. He peräänkuuluttavat uusille maakunnille verotusoikeutta.

Uudistuksessa on tarkoitus siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu kunnilta maakunnille. Toisin kuin nykyisillä kunnilla, maakunnilla ei olisi verotusoikeutta, vaan rahoitus tulisi valtion budjetista ja palveluiden käytöstä kerätyillä asiakasmaksuilla.

VATT:n tutkijat pitävät verotusoikeuden puuttumista ongelmallisena.

”Rahoitusmalli, jossa maakunnilla ei ole verotusoikeutta, voi kuitenkin heikentää merkittävästi maakuntien kannustimia tuotannon tehostamiseen, sillä se johtaa hyvin todennäköisesti niin sanottuun pehmeän budjettirajoitteen ongelmaan”, tutkijat arvioivat VATT:n tiedotteessa.

”Pehmeällä budjettikurilla tarkoitetaan tilannetta, jossa valtio viime kädessä pelastaa taloudelliseen ahdinkoon joutuneet maakunnat tai myöntää niille lisärahoitusta”, he täsmentävät.

Koko sote-uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on hillitä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvua kolmella miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä.

”Verotusoikeuden myöntäminen maakunnille todennäköisesti vähentäisi pehmeän budjettirajoitteen ongelmaa sekä kannustaisi maakuntia järjestämään sote-palvelut tehokkaammin tai kustannuksia säästäen”, tutkijat toteavat.