Maahanmuuttajien omistamat suomalaisyritykset luovat suhteellisesti muita enemmän uusia työpaikkoja, käy ilmi tänään julkaistusta Etlan tutkimuksesta. Maahanmuuttajien yritysten tuottavuus ja palkkataso ovat kuitenkin hyvin matalia, mistä syystä niiden vaikutus talouden kasvuun on toivottua vähäisempi, tutkimus kertoo.

Joidenkin työntekijäryhmien työllistämisessä maahanmuuttajien yrityksillä voi kuitenkin Etlan mukaan olla merkittävä rooli.

Maahanmuuttajien Suomeen perustamat yritykset ovat tutkimuksen mukaan pieniä. Niiden keskikoko on 4,4 henkilöä. Niiden palkkakulut työntekijää kohti ovat 36 000 euroa, mikä on vähemmän kuin paikallisissa kotimaisissa yrityksissä.

Maahanmuuttajataustaiset yritykset ovatkin luoneet suhteellisen paljon matalan palkkatason ja tuottavuuden työpaikkoja.

LUE MYÖS: Perheyritys Novita tähtää nyt Aasiaan uusilla langoilla – kohderyhmä nuorentunut huimasti

Yritysten työllisyyden kasvu on ollut nopeampaa kuin paikallisten kotimaisten yritysten, samalla työpaikkojen tuhoutumisaste on myös ollut jonkin verran korkeampi.

Etlan Mika Malirannan mukaan maahanmuuttajataustaisilla yrityksillä on ollut koko Suomen talouden tasolla negatiivinen vaikutus työn tuottavuuden kehitykseen.

”Niihin on syntynyt suhteellisen paljon uusia matalan työn tuottavuuden työpaikkoja, millä on ollut kansantalouden tuottavuuskasvua hidastava vaikutus. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että vaikutus on hyvin rajallinen, koska maahanmuuttajien yritykset kattavat vain muutaman prosentin yrityssektorin yrityksistä ja prosentin verran työvoimasta”, sanoo Maliranta sanoo tiedotteessa.

Yrityksiä oli tutkimuksen aineistossa vajaa 4000 kappaletta, mikä on 4,6 prosenttia kaikista yrityksistä.

Palkkatason ero vuonna 2016 oli maahanmuuttajien yrityksissä paikallisiin kotimaisiin yrityksiin verrattuna -23 prosenttia ja yksityisissä palveluissa -22 prosenttia.

LUE MYÖS: Tuore kansanedustaja avautuu 200 000 euron ulosottoveloistaan: ”Tuon tämän tilanteen järjettömyyden esiin”

Vaikka maahanmuuttajien yrityksissä palkkojen kasvuvauhti on viime vuosina ollut keskimäärin muita nopeampaa, on palkkaero muihin yrityksiin pikemminkin kasvamassa kuin supistumassa, tutkijat huomauttavat.

”Selityksenä palkkaeron kasvulle on se, että maahanmuuttajataustaisiin yrityksiin syntyy jatkuvasti uusia matalapalkkaisia työpaikkoja, joko uusiin yrityksiin tai sitä kautta, että vanhat matalan palkkatason yritykset lisäävät henkilöstöään. Toisin sanoen palkkakehityksen ’luova tuho’ yritysryhmien sisällä voi olla erilaista. Maahanmuuttajataustaisista yrityksistä erityisesti sellaiset ovat lisänneet työvoimaansa, joissa palkkataso on tavallista matalampi”, Maliranta arvioi.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan Mika Malirannan ja Tilastokeskuksen tutkimuspäällikön Satu Nurmen tutkimuksessa ”Maahanmuuttajataustaiset, paikalliset ja globaalit yritykset Suomen työpaikka- ja tuotantorakenteiden muutoksessa” kysyttiin, mikä on maahanmuuttajataustaisessa omistuksessa olevien yritysten reaalinen arvonlisäys, työllisyyden ja työn tuottavuuden kasvu Suomessa vuosina 2007–2016.

LUE MYÖS: Taloustieteilijä tarttui Antti Rinteen sanoihin: ”Pahinta ei välttämättä ole edes se, että veroasteet nousevat”