Jos metsäteollisuus valmistaa puusta nykyisen kaltaisia tuotteita, hakkuiden lisääminen Suomen metsissä pienentää hiilinieluja kestämättömästi, osoittaa tuore suomalaistutkimus. Tutkimuksesta tiedottavat Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus LUKE.